Ljubljana, 28. 9. 2017

Višja izobrazba, boljša plača ...

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih v Sloveniji je lani po začasnih podatkih znašala 1685 evrov, kar je dva odstotka več kot leta 2015. Kot ugotavljajo pri Statističnem uradu RS (SURS), je bila povprečna mesečna bruto plača zaposlenih moških lani za 2,8 odstotka višja od slovenskega povprečja, plača zaposlenih žensk pa je bila za 3,3 odstotka nižja od povprečja. Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih moških je lani znašala 1732 evrov, povprečna mesečna bruto plača zaposlenih žensk pa 1630 evrov.

Ženske so lani z več kot tremi četrtinami prevladovale v poklicnih skupinah s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, pisarniškega poslovanja, čiščenja, priprave hrane.

Povprečna mesečna bruto plača žensk je bila lani v skoraj v vseh dejavnostih nižja od povprečne mesečne bruto plače moških. Izjeme so bile dejavnosti oskrbe z vodo, ravnanja z odplakami in odpadki, saniranja okolja, gradbeništva in prometa in skladiščenja. V omenjenih dejavnostih sicer prevladujejo glede na število zaposlenih oseb moški (v prvi in tretji dejavnosti je bilo v vsaki le petina žensk, v gradbeništvu pa celo le desetina), vendar ženske v teh dejavnostih opravljajo bolje plačana dela.

Najvišja razlika v povprečni mesečni bruto plači med moškimi in ženskami je bila v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo ter v finančnih in zavarovalniških dejavnostih (moški so v prvi prejeli 23,6 odstotka več, ženske 5,6 odstotka manj od povprečja v tej dejavnosti, v drugi moški 17,5 odstotkov več, ženske 10,2 odstotka manj od povprečja v tej dejavnosti). Povprečna mesečna bruto plača moških in žensk je bila lani najbolj izenačena v jugovzhodni Sloveniji (prva je znašala 1661 evrov, druga pa 1656 evrov). Najvišja razlika pa je bila lani v gorenjski in spodnjeposavski statistični regiji. Moški so v prvi prejeli v povprečju 5,4 odstotka, v drugi pa 5,1 odstotka več, ženske pa v prvi 6,9 odstotka, v drugi pa šest odstotkov manj od povprečja.Povprečna mesečna bruto plača se je sicer lani glede na leto 2015 najbolj zvišala v goriški statistični regiji (pri ženskah za 3,9 odstotka, pri moških pa za 2,9 odstotka). Povprečni mesečni bruto plači so se sicer lani najbolj približali v povprečju tisti moški, ki so bili v starostni skupini 35 let in več, ženske pa v starostni skupini 40 let in več.

Lani so najvišjo povprečno mesečno bruto plačo prejeli višje- in visokošolsko izobraženi, tisti s srednješolsko in osnovnošolsko izobrazbo ali manj so zaslužili bistveno manj.  

Ženske so lani z več kot tremi četrtinami prevladovale v poklicnih skupinah s področja zdravstva, vzgoje in izobraževanja, pisarniškega poslovanja, čiščenja, priprave hrane. V vseh teh poklicnih skupinah so sicer v povprečju ženske zaslužile manj kot moški.

Glede na izobrazbeno strukturo so lani najvišjo povprečno mesečno bruto plačo prejeli višje- in visokošolsko izobraženi; ta je znašala 2334 evrov. Tisti s srednješolsko izobrazbo in tisti z osnovnošolsko izobrazbo ali manj so zaslužili bistveno manj (prvi 1364 evrov, drugi 1103 evrov).