Ljubljana, 18. 9. 2018

Višje plače za estonske kolege

Ob začetku letošnjega šolskega leta je estonsko ministrstvo za izobraževanje in znanost sporočilo, da se bo povprečna plača tamkajšnjih učiteljev leta 2019 zvišala na vsaj 1.500 evrov. Sprva bodo uredili, da bo minimalna učiteljska plača znašala vsaj 1.250 evrov, skupaj s še drugimi dvigi pa bodo učitelji s prihodnjim letom prejemali na svoje račune najmanj 1.500 evrov mesečne plače. Vlada je obenem obljubila, da bo podobno uredila plače zaposlenih v vrtcih, saj je njen cilj zaposlenim v vzgoji in izobraževanju zagotoviti tudi primerljivo plačilo za enako stopnjo izobrazbe.

Estonska oblast se je plače zaposlenim v šolstvu odločila zvišati, ker prepoznava učitelje kot ključne pri zagotavljanju kakovosti izobraževalnega sistema, izkazano učinkovitost, ki jo potrjujejo številne mednarodne raziskave znanja, pa želi zadržati tudi v prihodnje.

Estonska oblast se je plače zaposlenim v šolstvu odločila zvišati, ker prepoznava učitelje kot ključne pri zagotavljanju kakovosti izobraževalnega sistema, izkazano učinkovitost, ki jo potrjujejo številne mednarodne raziskave znanja, pa želi zadržati tudi v prihodnje. S finančnimi spodbudami bi radi preprečili morebitno prihodnje pomanjkanje učiteljskega kadra, s čimer se že soočajo tudi nekatere evropske države, in ohranili pedagoški poklic privlačen za mlade. Ob povišanju učiteljskih plač so v Estoniji vzporedno vpeljali še nekatere druge pozitivne ukrepe na področju izobraževanja za učiteljski poklic, učinkovitost le-teh pa bo sproti spremljala posebej v ta namen oblikovana delovna skupina strokovnjakov in predstavnikov z različnih interesnih področij.

Na nujnost primernejšega odnosa države do izobraževanja in zaposlenih v njem so v novem šolskem letu že opozorili kolegi v Bosni in Hercegovini, na Nizozemskem in Kosovu.

 

Na nujnost primernejšega odnosa države do izobraževanja in zaposlenih v njem so v novem šolskem letu že opozorili kolegi v Bosni in Hercegovini, na Nizozemskem in Kosovu. V Sarajevu so 12. 9. 2018 pedagoški delavke in delavci na mirnem shodu od vlade zahtevali, naj vrne dostojanstvo njihovemu poklicu in jim zviša plače, predsednik sindikata FBiH Saudin Sivro pa je ob tem poudaril, da oblast s tem, ko se izogiba pogajanjem s sindikati, kaže svoj podcenjujoč odnos do pomena dela, ki ga opravljajo zaposleni v vzgoji in izobraževanju. Izpostavil je, da bodo pri svojih zahtevah po izboljšanju plač v vrtcih in šolah vztrajali do uresničitve – če bo treba tudi z vsakodnevnimi opozorilnimi stavkami –, politike pa bodo pozvali, naj se pred državljankami in državljani jasno izrečejo, ali je vlaganje v izobraževanje strošek ali naložba v prihodnost.

 

Prav tako 12. 9. 2018 so svoje aktivnosti v sklopu kampanje »Rdeči alarm« (Code Red) nadaljevali nizozemski kolegi iz sindikata AOb. Zadnja regionalna stavka je bila že peta po vrsti, sindikat pa je z njo oblasti sporočil, da ne bo več dopustil varčevanja v vzgoji in izobraževanju, posledice katerega se na Nizozemskem kažejo tudi v kritičnem pomanjkanju učiteljic in učiteljev. Pred vladnim poslopjem so 8. 9. protestirali tudi pedagoški delavci in delavke s Kosova, ker vlada ni uresničila sklenjenega dogovora o zvišanju plač zaposlenim v vzgoji in izobraževanju. Direktorica ETUCE za Evropo Susan Flocken je ob tem poudarila, da pomeni dostojno plačilo za opravljeno delo temelj ustreznih delovnih pogojev in pomembno odraža odnos do pedagoškega poklica. Vlade bi po njenih besedah morale razumeti, da so nizke plače v vzgoji in izobraževanju ključni razlog, da za mlade učiteljska kariera ni privlačna in da zdajšnji učitelji vse pogosteje odhajajo iz poklica. Podporo stavkajočim smo izrazili tudi v SVIZ.