Ljubljana, 13. 7. 2017

Visoka učinkovitost sistema

Strokovnjaki v študiji, osveženi z najnovejšimi podatki, ugotavljajo, da se je učinkovitost sistema izobraževanja pri nas še povečala.

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo pred približno letom izdali in na naslove deležnikov posredovali knjižico Učinkovitost sistema izobraževanja v Sloveniji, v kateri avtorji Velimir Bole, Žiga Jere in Peter Rebec z Ekonomskega inštituta (EIPF) v Ljubljani analizirajo odvisnost dosežkov na posameznih stopnjah izobraževanja od ustreznih izdatkov oziroma porabljenih sredstev ter skušajo ob tem odgovoriti na dve ključni vprašanji: kako učinkovit je sistem izobraževanja v Sloveniji glede na druge razvite države ter kakšne so razlike v razpoložljivih sredstvih in ustreznih dosežkih med posameznimi stopnjami izobraževanja, prav tako v primerjavi z drugimi razvitimi državami. Knjižica je, poleg drugih, ki jih je doslej izdal SVIZ, v elektronski obliki dostopna tukaj.

Te dni so strokovnjaki z EIPF pripravili še osvežitev poročila s podatki za zadnja tri leta, ki v lani izdani knjižici niso zajeti, analizi o učinkovitosti sistema izobraževanja pa so dodane tudi osnovne ocene učinkov nagrajevanja. V osveženem poročilu je dostopna primerjava uspešnosti in uporabljenih sredstev v izobraževalnem sistemu v Sloveniji in razvitih državah z najnovejšimi dostopnimi podatki iz mednarodnih preizkusov znanja. Poleg tega so identificirani premiki položaja Slovenije glede na rezultate predhodne študije, obravnavani pa tudi vplivi nagrajevanja učiteljev na kakovost njihovega dela. Podatki iz osvežene študije kažejo, da se je učinkovitost našega vzgojno-izobraževalnega sistema še povečala.

Upamo, da vam bo pričujoči dokument zanimivo branje, političnim odločevalcem pa ustrezna podlaga pri njihovem nadaljnjem delu ter sprejemanju odločitev.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar