Visokošolski in raziskovalni zavodi, včlanjeni v SVIZ

FAKULTETE

Biotehniška fakulteta univerze v Ljubljani
Centralna tehniška knjižnica Ljubljana, Jožef Brišnik
Ekonomska fakulteta univerze v Ljubljani, Tomaž Ulčakar
Ekonomsko-poslovna fakulteta Maribor, prof. dr. Bruno Završnik
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Maribor, Danilo Korže
Fakulteta za gradbeništvo Maribor, Milan Kuhta
Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo Maribor, Regina Fuchs Godec
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru, Danica Štefok
Fakulteta za naravoslovje in matematiko Maribor, Cecilija Loparič Hercog
Fakulteta za strojništvo Maribor, Mitja Mlakar
Fakulteta za organizacijske vede Kranj, Borut Werber
Filozofska fakulteta Ljubljana, dr. Bojan Balkovec
Filozofska fakulteta Maribor, dr. Marjan Krašna
Medicinska fakulteta univerze v Ljubljani
Pedagoška fakulteta Koper, Ivan Lešnik
Pedagoška fakulteta Ljubljana, Dražen Kalšan  
Pedagoška fakulteta Maribor, Nina Gorenjak
Pravna fakulteta Maribor, Rebeka Livić
Univerza v Ljubljani - Rektorat, Tjaša Podpečan
Univerzitetna knjižnica Maribor, Bernarda Korez, Sandra Kurnik Zupanič


INŠTITUTI

Andragoški center Slovenije, Vera Mlinar
Elektroinštitut Milan Vidmar Ljubljana, Goran Milev
Geodetski inštitut Slovenije, Bojan Dejak
Geološki zavod Slovenije, Lidija Levičnik
Gozdarski inštitut Ljubljana, Daniel Žlindra
Inštitut za kovinske materiale in tehnologijo
Institut Jožef Stefan Ljubljana, dr. Igor Zajc, Jože Pungerčar, Tatjana Martun, Boštjan Črnič, Metka Štraus Pečar
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije Žalec, Roberto Motoh
Inštitut za narodnostna vprašanja, dr. Danijel Grafenauer
Inštitut za novejšo zgodovino, Neja Blaj Hribar
Institut za varilstvo, Zdravko Grmek
Inštitut za vode Republike Slovenije
Kemijski inštitut Ljubljana, Marta Klanjšek Gunde
Kmetijski inštitut RS, Matej Bedrač
Kmetijski zavod Ljubljana, Matjaž Hribar
Nacionalni inštitut za biologijo, Ana Rotter
Pedagoški inštitut, mag. Mojca Čuček
Zavod za gradbeništvo, Matej Frešer
Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Marina Lukšič Hacin, Boštjan Nedoh