Ljubljana, 1. 10. 2020

Iz PKP5 črtano dogovorjeno financiranje mask za učence

sporočilo za medije!VLADA IZ PKP 5 ČRTALA DOGOVORJENO FINANCIRANJE ZAŠČITNIH MASK ZA UČENCE, DIJAKE IN ŠTUDENTE

SVIZ vse poslanske skupine v Državnem zboru poziva, naj z amandmaji v zakon vrnejo med socialnimi partnerji usklajeno besedilo.Ljubljana, 1. oktobra 2020 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je ogorčen, ker je Vlada RS v predlogu zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic nalezljive bolezni COVID–19 spremenila financiranje zaščitnih mask iz proračuna za vse udeležence vzgojno-izobraževalnega procesa, od vrtcev do univerz, kot je bilo med socialnimi partnerji sicer že dogovorjeno in usklajeno.

Usklajeno določbo je Vlada RS enostransko spremenila tako, da je iz zagotavljanja plačila mask iz proračuna RS izločila vse otroke, učence, dijake in študente, kar je za SVIZ povsem nesprejemljivo. Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je SVIZ, je namreč na pogajanjih socialnih partnerjev o PKP 5 prejela k predlogu soglasno podporo, saj je povsem očitno, da je navedeni strošek v neposredni funkciji omejevanja in preprečevanja širjenja okužb z virusom COVID–19. Vsi smo se strinjali, da je strošek nakupa zaščitnih mask za ekonomsko šibkejše družine še posebno obremenjujoč izdatek, kar argument za proračunsko financiranje mask dodatno krepi. Predlog je eksplicitno podprlo tudi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato SVIZ ministrico prof. dr. Simono Kustec sprašuje, zakaj črtanju zagotavljanja sredstev za zaščitne maske za vse otroke, učence, dijake in študente iz državnega proračuna ob sprejemanju zakona na seji vlade ni nasprotovala.

Na drugi strani omenjeni isti zakon predvideva možnost, da lahko vlada brezplačno razdeli do pet milijonov mask iz blagovnih rezerv za »namene zajezitve širjenja COVID-19 v podjetjih«. SVIZ to, seveda, podpira, vendar – zakaj to isto ne velja v enaki meri, če ne še večji, tudi za vse udeležene v izobraževanju? Vlada bi morala vedeti, da pomeni stabilno delovanje šol in vrtcev v času epidemije predpogoj, če želimo ohraniti gospodarske in vse druge aktivnosti družbe. Da vlada ne razume odločilnega pomena delujočega vzgojno-izobraževalnega sistema, je očitno tudi iz dejstva, da se ne opredeli do zahtev SVIZ po dodatnih začasnih zaposlitvah pripravnikov in drugih, ki bi razbremenili zaposlene v vrtcih in šolah, hkrati pa bi s pravočasnimi dodatnimi zaposlitvami nevtralizirali izpad zaposlenih zaradi bolniških odsotnosti in odrejanja karanten.

SVIZ javno poziva vse poslanske skupine v Državnem zboru, da z amandmaji vrnejo v zakon med socialnimi partnerji usklajeno besedilo, ki zagotavlja proračunska sredstva za zaščitne maske za vse udeležence izobraževanja v naši državi. SVIZ poziva tudi starše, dijake in študente, naj javno podprejo zahtevo sindikata po financiranju zaščitnih mask, ki so predpisane za vse udeležence v izobraževalnem procesu.


X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
tel.: 01 244 09 08 in 031 223 025

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar