Ljubljana, 9. 7. 2019

Vlada prezrla koalicijske zaveze za kulturo

 

sporočilo za medije!

 

VLADA PREZRLA KOALICIJSKE ZAVEZE ZA KULTURO

SVIZ pričakuje, da bo minister mag. Zoran Poznič umaknil svoje soglasje k predlogu proračunov za leti 2020 in 2021 ter preprečil nadaljnjo marginalizacijo kulture. 

Ljubljana, 9. julija 2019 – Ob razrezu proračunskih odhodkov po posameznih proračunskih uporabnikih za leti 2020 in 2021, ki ga je Vlada RS potrdila minuli teden, Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) z ogorčenjem ugotavlja, da je oblast povsem prezrla svoja zagotovila, ki jih je podala v aktualnem koalicijskem sporazumu za področje kulture.

V skladu s predvidenim proračunom namreč vlada v primerjavi z letom 2019 namenja za leto 2020 področju kulture le približno 2,5 milijona evrov več sredstev, za leto 2021 pa že zdaj finančno podhranjenemu kulturnemu resorju glede na letošnje leto dodatna 2,5 milijona celo jemlje. Za SVIZ je povsem nesprejemljivo, da minister za kulturo mag. Zoran Poznič na seji vlade takšnega predloga ni kategorično zavrnil, saj v ničemer ne sledi zavezam v koalicijskem sporazumu, da bo vlada sredstva za kulturo do konca svojega mandata postopno povečala vsaj na 0,5 odstotka BDP, ob tem pa zagotovila tudi sprejem zakona o kulturnem evru. SVIZ je ob takšnem ravnanju kulturnega ministra skrajno negativno presenečen – še toliko bolj, ker se je ta še na sestanku s sindikatom maja letos strinjal, da je resor, ki ga je malo pred tem prevzel, po več kot desetih letih zapostavljanja in odvzemanja sredstev v zelo nezavidljivem stanju. Obenem je dodatno zagotovil, da se bo s svojo ekipo odločno zavzel za uresničitev koalicijskih zavez, ki kulturo prepoznavajo kot enega ključnih temeljev za razvoj odprte družbe prihodnosti.

SVIZ ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča zato poziva, naj svoje soglasje k predvidenemu proračunu za kulturo za leti 2020 in 2021 prekliče ter področju priskrbi nujno potrebna dodatna sredstva. Le z izrazitim povišanjem proračuna bo namreč mogoče kulturi zagotoviti ustrezno mesto v slovenski družbi in preprečiti njeno nadaljnjo marginalizacijo, ki jo je povzročilo izrazito zanemarjanje področja v mandatih preteklih vlad.

XXXX

Sandi Modrijan, predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) za stike z mediji