Ljubljana, 22. 5. 2020

Zaposlenim odvzeta pravica do dogovora o vrednotenju presežnega dela

sporočilo za medije!
 

VLADA ZAPOSLENIM V VRTCIH IN ŠOLAH ODVZEMA PRAVICO DO DOGOVORA O VREDNOTENJU PRESEŽNEGA DELA


Glavni odbor SVIZ bo, če ne bo prišlo do sklenitve dogovora z MIZŠ, opredelil prihodnje korake v boju za pravico do vplivanja na ceno dela.
 


Ljubljana, 22. maja 2020 – Skladno s sklepom, ki ga je na svoji redni seji ta torek, 19. 5. 2020, sprejel Izvršilni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ), je sindikat ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Simono Kustec včeraj ponovno pozval k vzpostavitvi socialnega dialoga med ministrstvom in SVIZ-om, ki kot reprezentativni sindikat zastopa 38.000 zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, znanosti in kulturi.

Zavrnitev pogovorov s SVIZ, ki so bili sicer predvideni za prejšnji teden, je vse v sindikatu neprijetno presenetila. SVIZ ravnanje lahko razume zgolj tako, da sta MIZŠ in Vlada RS zaposlenim v vrtcih in šolah pred obnovitvijo dela v le-teh odrekla pravico, da se z oblastjo dogovarjajo o plačilu dodatnega dela, ki se v vzgojno-izobraževalnih zavodih zdaj izvaja v posebnih okoliščinah in ob varnostnih omejitvah. SVIZ zato vztraja, da dogovor o ustreznem ovrednotenju povečanega obsega dela in upravičenosti do izplačila dodatkov zaradi izpostavljenosti tveganjem ob ponovnem odprtju vrtcev in šol, ki ga je ministrica za izobraževanje dr. Simona Kustec oblastniško zavrnila, ni nujen in legitimen le zato, ker bi morali zaposleni vnaprej vedeti, kako in koliko bo njihovo presežno delo ovrednoteno, ampak tudi zato, da bi dosegli dogovor o poenoteni ureditvi tega vprašanja, da ne bi prihajalo do različnih vrednotenj po šolah in vrtcih – to namreč vedno sproža upravičeno nezadovoljstvo in številne konflikte.

Izvršilni odbor SVIZ je na torkovi seji dopolnil predlog dogovora, ki ga je sindikat ministrici sicer že posredoval pred za minuli petek dogovorjenim (in kasneje neizvedenim) srečanjem, in sklenil, da z njim seznani zaposlene v vrtcih, šolah in dijaških domovih ter jih povabi, da predlog dogovora, če se z njim strinjajo, podprejo s svojim podpisom. Zbrane podpise bo nato sindikat izročil ministrici in pričakuje njen ustrezen odziv. Vseeno pa, če SVIZ-u z MIZŠ ne bo uspelo skleniti nikakršnega dogovora ali bo presodil, da tega ni realistično pričakovati, bo vodstvo sindikata takoj po zakonskem preklicu epidemije z 31. 5. 2020 sklicalo izredno sejo 54-članskega Glavnega odbora SVIZ, najvišjega organa odločanja med dvema kongresoma. Članice in člani Glavnega odbora bodo na tej seji opredelili nadaljnje korake, s katerimi bodo zaposleni uveljavili svojo pravice, da se dogovorijo o plačilu dodatnega dela, ki se v vzgojno-izobraževalnih zavodih zdaj izvaja v posebnih okoliščinah.

SVIZ si nikakor ne želi konflikta s šolsko oblastjo, predvsem pa ne zdaj, ko je za slovensko javno izobraževanje izjemno pomembno, da se še nikoli prej preizkušena obnovitev delovanja vrtcev in šol, ki smo ji priča v teh trenutkih, izpelje varno in hkrati organizacijsko ter pedagoško na visoki ravni. Vseeno pa se je treba zavedati, da gre zahvala za to, da je vzgojno-izobraževalni proces nemoteno in brez večjih zapletov potekal vse od začetka razglasitve epidemije, predvsem vsem zaposlenim (ravnateljem, učiteljem, vzgojiteljem, vsem drugim strokovnim delavcem in tehnično-administrativnem kadru). Njihov prispevek nikakor ne sme ostati spregledan in mora biti tudi ustrezno ovrednoten. SVIZ je pripravljen na enakopraven dialog in na nujne kompromise, ki vodijo do dogovora, in verjame, da podobno razmišlja tudi ministrica, zato sindikat pričakuje, da bo dialog z MIZŠ vzpostavil v najkrajšem možnem času. Z vsakim dnem, ko tega dialoga ni, se namreč nezadovoljstvo med članicami in člani sindikata le še stopnjuje.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije