Ljubljana, 23. 3. 2022

Vlada zavestno marginalizira vzgojo in izobraževanje

Na novinarski konferenci, ki smo jo v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) pripravili 23. marca 2022 na svojem sedežu v Ljubljani, je glavni tajnik Branimir Štrukelj uvodoma predstavil odločitev glavnega stavkovnega odbora SVIZ o prihodnjem poteku stavke v vzgoji in izobraževanju, v nadaljevanju pa spregovoril o tem, da bo sindikat ob bližajočih se državnozborskih volitvah politične stranke, ki bodo na njih sodelovale, pozval, naj se opredelijo do stavkovnih zahtev SVIZ. V sklepnem delu dogodka je predstavil še odločitvi glavnega odbora, da SVIZ podpre Inštitut 8. marec v aktivnostih za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, gibanje Mladi za podnebno pravičnost pa v njihovih opozorilih in zahtevah glede podnebne in okoljske krize, ki jih bodo izpostavili na podnebnem štrajku ta petek, 25. marca 2022.

Glavni tajnik SVIZ je pred novinarkami in novinarji, preden jih je seznanil s sklepom Glavnega stavkovnega odbora SVIZ o nadaljevanju splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, še enkrat izpostavil, da se je sindikat ob stavki prvikrat soočil s sistematičnimi poskusi oblasti, da bi očrnili stavkajoče in z zavajajočimi podatki razvrednotili stavkovne zahteve, in sicer z očitnim ciljem, da bi stavko karseda otežili ali vsaj omejili število sodelujočih v njej. Podčrtal je, da smo v SVIZ te poskuse skupaj uspešno nevtralizirali, saj je v stavki sodelovalo praktično enako število zaposlenih, kot je pred tem zanjo glasovalo. Izvedba začetka splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, 9. marca 2022, je potrdila sposobnost sindikata, da lahko izpelje kompleksne sindikalne akcije na visoki organizacijski in vsebinski ravni, kljub aktivnemu oviranju njene izvedbe. Sindikatu je uspelo javno izpostaviti problem nizkih plač pomočnic vzgojiteljic in zaposlenih v plačni skupini J, a vlada upravičene zahteve omenjenih skupin zaposlenih ignorira. Stavkovna zahteva po zvišanju plač strokovnega osebja, ki temelji na zaostajanju povprečnih plač v plačnih podskupinah D1, D2 in D3 za primerljivimi plačnimi podskupinami, je ostala v ozadju, tudi zaradi manipulacije pri objavi najvišjih plač, za kar je poskrbelo resorno ministrstvo. Ob zapisanem je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj ponovil tudi, da vsi vladni izračuni potrjujejo, da se razlike v gibanju povprečnih plač med posameznimi plačnimi podskupinami v zadnjih letih poglabljajo na škodo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, znanosti in kulturi (predvsem tudi ob upoštevanju izobrazbene ravni zaposlenih v dejavnostih), zadnja zvišanja plač v zdravstvu, vojski, policiji in delno sociali pa so plačna razmerja povsem porušila. Za razliko od zdravstva in policije, kjer se je vlada s sindikati pogajala in dogovorila za zvišanja ter vojske, kjer je enostransko izvedla zvišanja plač zaposlenih, se z zaposlenimi v vzgoji in izobraževanju sploh ni bila pripravljena pogajati o odpravi zaostankov. To jasno kaže na neenak in podcenjujoč odnos aktualne vlade do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki je za SVIZ nesprejemljiv in ga ni mogoče z ničemer opravičiti. Gre za hoteno, ciljano zmanjševanje pomena dela zaposlenih, od vrtcev do univerz, ki se zaveda, da hkrati zmanjšuje pomen javnega izobraževanja v naši državi.

Kar se tiče prihodnjih aktivnosti v splošni stavki v vzgoji in izobraževanju, je glavni tajnik na novinarski konferenci sporočil, da datum nadaljevanja stavke za zdaj ni določen, upoštevaje dogajanje pa bo glavni stavkovni odbor presodil, kdaj stavko, ki traja do izpolnitve stavkovnih zahtev, ponovno aktivirati – pri tem čas pred državnozborskimi volitvami ni izključen.

Glavni stavkovni odbor bo vse politične stranke, ki bodo na aprilskih volitvah sodelovale, zdaj pozval, naj se jasno opredelijo do stavkovnih zahtev 37.248 zaposlenih, ki so izglasovali splošno stavko v vzgoji in izobraževanju, in jih je SVIZ 18. februarja posredoval aktualni Vladi republike Slovenije. O nadaljevanju stavke bo presojal tudi na podlagi stališč, ki jih bo od političnih strank prejel.

 

V odgovorih na novinarska vprašanja je glavni tajnik še podrobneje opredelil, kako bo stavka v vzgoji in izobraževanju potekala naprej in kaj bo stavkovne aktivnosti usmerjalo.
 

 

Ob koncu novinarske konference je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj sporočil še, da bo SVIZ, kot zapisano, podprl Inštitut 8. marec v aktivnostih za vložitev Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah nekaterih zakonov za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (za SVIZ je predlog pomemben predvsem v delu, s katerim bi vrnili prejšnja razmerja v sestavi svetov šol in vrtcev). Prav tako je izrazil podporo sindikata gibanju Mladi za podnebno pravičnost v njihovih opozorilih in zahtevah glede podnebne in okoljske krize, ki jih bodo izpostavili na podnebnem štrajku ta petek, 25. marca 2022.

 

 

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar