Ljubljana, 4. 10. 2018

Volilni zbori v sekcijah SVIZ

Na sedežu Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) so se 4. oktobra 2018 zbrali na volilni seji članice in člani Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev SVIZ.

Uvodoma jih je pozdravil dozdajšnji predsednik sekcije Slavko Rajh, ki mu je zahvalo za njegovo odlično delo v minulem mandatu izrekel tudi glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj. Ob tem je slednji poudaril, da so bile plače zaposlenih v plačni skupini J edine, ki so bile v minulih letih popravljene, seveda pa se ni ognil nezadovoljstvu dela zaposlenih, katerih plače so tudi po doseženih dvigih še zmeraj ostale pod minimalno plačo. Predstavil je tudi zaveze koalicijskih partnerjev nove slovenske vlade, da naj bi v prihodnje minimalno plačo izboljšali, in podčrtal, da se SVIZ problematike minimalne plače vseskozi zaveda, zato je med drugim tudi v stavkovne zahteve dodal zahtevo po zvišanju regresa za najslabše plačane v javnem sektorju. SVIZ bo tudi v nadaljevanju pogajanj vztrajal pri zvišanju regresa in na skupnih pogajanjih zagovarjal dodatno zvišanje plač zaposlenih do 26. plačnega razreda za en plačni razred. Glavni tajnik je izpostavil še, da bo pri izboljšanju položaja  zaposlenih v skupini J, zelo pomembno, da bo imela sekcija tudi v novem štiriletnem obdobju zavzeto vodstvo. 

 

V nadaljevanju sestanka je Slavko Rajh predstavil minulo delo sekcije v letih od 2014 do 2018, pri tem pa poudaril, da mora sekcija tudi v prihodnje delovati pri zastopanju svojih interesov enotno in se ne ločevati na posamezne skupine znotraj plačne skupine J. Poudaril je, da sta bila v zadnjem obdobju izpeljana sva uspešna protestna shoda, predstavil dogajanje na pogajanjih za odpravo plačnih anomalij in pri tem podčrtal, da je bila za zvišanje plač v plačni skupini J ključna odločitev, da se je dalo v pogajanjih prednost zaposlenim do 26. plačnega razreda. Izrazil je tudi prihodnjo podporo sekcije prizadevanjem učiteljev za izboljšanje njihovega položaja, se zahvalil strokovni službi GO SVIZ za sodelovanje, prihodnjemu vodstvu sekcije pa zaželel odločnost in predanost pri nadaljnjem delu.

Kot kandidat za predsednika Sekcije administrativno-računovodskih in tehničnih delavcev SVIZ se je v nadaljevanju sestanka zbranim predstavil Miha Jarc, zaposlen na delovnem mestu varnostnika in sindikalni zaupnik v Dijaškem domu Tabor Ljubljana, ki so ga drugi članice in člani sekcije soglasno potrdili.


 

Sekcija je prav tako dobila predsedstvo za mandatno obdobje 2018-2022, vanj so bili potrjeni:

Danilo Janžič, hišnik,

Urška Ličen,  kuharica

Blaž Rezar, čistilec,

Maja Špes, poslovna sekretarka,

Sandra Tomovič, poslovna sekretarka, in

Nives Velikonja, poslovna sekretarka.