Ljubljana, 20. 4. 2021

Vprašanja in dileme (samo)testiranja v šolah

Na daljavo se je 20. aprila 2021 odvila seja Izvršilnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (IO SVIZ). Na njej so članice in člani med drugim razpravljali o problematiki  napovedanega samotestiranja učencev in dijakov ter s tem povezanimi številnimi vprašanji brez nedvoumnih in zanesljivih odgovorov, dilemami in premnogimi nejasnostmi. SVIZ je v minulih dneh na ministrico za izobraževanje, znanost in šport naslovil tudi pozive k ustreznemu informiranju sindikata kot legitimnega in reprezentativnega zastopnika zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter njegovi takojšnji vključitvi  v pogovore in dogovore o oblikovanju protokolov za izvajanje (samo)testiranj. Pozvali smo jo, da se urgentno opredeli do vprašanja samotestiranja učencev in dijakov – kako bo potekalo in kje, kdo ga bo izvajal in na kakšen način – ter o tem pravočasno obvesti javnost in vse deležnike. Obenem smo ministrico pozvali še, da tudi za zaposlene v vzgoji in izobraževanju zagotovi, da bo testiranje zanje prostovoljno, da se bo izvajalo na manj invaziven način in da bodo lahko zaposleni teste izvajali sami doma.

Odziva SVIZ od ministrice – kot že tolikokrat doslej – ni prejel ...

V luči vsega navedenega je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj predstavil na seji IO SVIZ sprejeta stališča in sklepe glede omenjenih tem. Vabljeni k ogledu posnetka izjave po seji!

 

Komentarji
Maja Kmetič
04.05.2021

Pozdravljeni.

Pridružujem se mnenjema obeh predhodnikov o (samo)testiranju učencev/ dijakov ter zaposlenih in glede odnosa ministrstva oz. celotne vlade do vseh zaposlenih v VIZ.

Ali so še kateri drugi poklicni skupini javno, po televiziji in vseh ostalih medijih, grozili (!) s sankcijami, celo z odpuščanjem iz krivdnih razlogov, če ne bi pristali na tedensko testiranje? Samo nam! Skrajno žaljiv in poniževalen odnos do univerzitetno izobražene populacije. Žal pa nisem zasledila niti enega protesta s strani SVIZ.

In kako je s plačilom "covid-dodatkov" učiteljem in vzgojiteljem za delo v nevarnih razmerah (delo v skupini 20-30 dijakov/učencev v vsaj štirih različnih razredih dnevno to vsekakor je pa maske gor ali dol), ki jih dobivajo npr. tudi zdravniki, ki sploh nimajo stikov z okuženimi bolniki?

Andreja
02.05.2021

Spoštovani.

Se strinjam z mnenjem gospoda Andreja glede (samo)testiranja in nasploh odnosa do delavcev v VIZ. Nikakor ne nameravam sodelovati pri (samo)testiranju učencev in se kasneje odpeljati na invazivno testiranje, ki ga izvajajo v skafandre oblečeni zdravstveni delavci.

Tole tedensko invazivno testiranje služi le še služenju izbrancev, predvsem pa gre za mehko prisilo v cepljenje, saj enkrat nam bo pa že dovolj tedenskega testiranja!

Žalostno je tudi, da so ljudje s slabimi izkušnjami pri testiranju prisiljeni v iskanje samoplačniških alternativ (testiranje na slino), ki so priznane s strani NIJZ, možno je dobiti tudi SMS in potrdilo.

Tedensko ali še pogostejše palčkanje je torej več ali manj nepotrebno poniževanje in podrejanje.

Sindikat bi moral odločno nastopiti in nam izboriti vsaj brezplačne alternativne oblike obveznega testiranja.

Lep pozdrav,
Andreja

Andrej
29.04.2021

Pozdravljeni,

odgovora SVIZ ni prejel "kot že tolikokrat doslej", kot sami navajate. Upam, da ne ostane samo pri tem, ker potem smo res samo še pri pisanju pisem in člankov.

Glede na novo informacijo, da so testi za samotestiranje primerni (vir: https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/verifikacija-potrdila-da-so-testi-za-samotestiranje-na-okuzbo-primerni/578375) me zanima, kaj misli SVIZ ukreniti glede invazivnega testiranje zaposlenih v VIZ? Zakaj se tukaj tako popušča?

Mislim, da način "upiranja" s strani sindikata ni več primeren, saj prejemate/-mo zgolj in samo ignoranco.

Kako dolgo še tako naprej, SVIZ? Član sem več kot 10 let in mi je ta drža počasi preseda. Čakam na konkretno akcijo in ukrepe proti nečloveškim in nepotrebnim ukrepom v VIZ. Zakaj smo mi zmeraj poligon za testiranje in poskusni zajčki?

Marina
20.04.2021

V nagovoru me zmoti, da se govori samo o učitelljstvu, ali smo vzgojitelji izvzeti??????

Vaš komentar