Ljubljana, 11. 1. 2023

Vprašanja SVIZ ministrskemu kandidatu

Pred jutrišnjo sejo Odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri bosta potekala predstavitev in zaslišanje kandidata za ministra za vzgojo in izobraževanje dr. Darja Felde, smo iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na članice in člane omenjenega Odbora naslovili prošnjo, da na zaslišanju pri kandidatu preverijo njegova stališča glede nekaterih vprašanj, pomembnih za sindikat in širše za številne zaposlene v našem izobraževalnem sistemu.

Za SVIZ, ki zastopa skoraj 36.000 članic in članov, zaposlenih v vrtcih, šolah, dijaških domovih, na univerzah, raziskovalnih inštitutih in v kulturi, je pomembno, da bi se kandidat za ministra opredelil do nekaterih ključnih dilem in problematike, ki je aktualna in akutna v vzgoji in izobraževanju. Celoten dopis za člane Odbora z vprašanji za ministrskega kandidata najdete na tej povezavi ter na fotografijah v nadaljevanju te strani.