Ljubljana, 11. 3. 2020

Vprašanja SVIZ za ministrske kandidate - MIZŠ

Predsedniku ter članicam in članom Odbora DZ za izobraževanje, znanost, šport in mladino (solstvo@dz-rs.si; branislav.rajic@dz-rs.si)

Ljubljana, 10. marec 2020

Spoštovani,

pred četrtkovo sejo Odbora za izobraževanje, znanost, šport in mladino, na kateri se vam bo predstavila kandidatka za ministrico za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec, iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na vas naslavljamo prošnjo, da na zaslišanju pri kandidatki preverite njena stališča glede nekaterih vprašanj, pomembnih za sindikat in širše za številne zaposlene v našem izobraževalnem sistemu. Za SVIZ, ki zastopa skoraj 38.000 članic in članov, zaposlenih v vrtcih, šolah, dijaških domovih, na univerzah, raziskovalnih inštitutih in v kulturi, je pomembno, da bi se kandidatka za ministrico opredelila do nekaterih ključnih dilem, zato prosimo poslanke in poslance, ki bodo sodelovali na zaslišanju kandidatke, da ji zastavijo tudi naslednja vprašanja:

1. Ali ima kandidatka v primeru imenovanja na ministrsko mesto namen izvesti strokovne analize, ki bodo omogočile objektivno presojati, v kakšnem stanju je naš izobraževalni sistem? Če je odgovor pritrdilen, ali ima namen na podlagi teh analiz do konca mandata pripraviti strateški razvojni dokument (Bela knjiga o vzgoji izobraževanju)? Vprašanje zastavljamo tudi zato, ker nova koalicijska pogodba Bele knjige, ki bi postala podlaga za prenovo izobraževalnega sistema, ne omenja. Mar to pomeni, da se koalicija s tem strateško pomembnim vprašanjem prihodnosti in razvoja naše države sploh ne bo ukvarjala?

2. Kako kandidatka razume pomen kakovostnega javnega izobraževanja v naši državi, ki se z visokimi dosežki potrjuje v vseh mednarodnih primerjalnih analizah znanja? Ali se strinja s sprejetim konceptom, da je javno šolstvo nosilec izobraževalnih procesov, zasebno pa potrebna dopolnitev javnega izobraževanja, kot ga je opredelila Bela knjiga o izobraževanju iz leta 1995? Če se ne strinja, ali soglaša s pogledi, ki zagovarjajo izenačitev statusa javnega in zasebnega izobraževanja?

3. V zadnjem letu in pol je deležnikom na področju raziskovalne in razvojne dejavnosti uspelo pripraviti in uskladiti novi zakon, ki bi omenjeni dejavnosti – ob sprejetju zakona, seveda – zagotavljal dolgoročno stabilno financiranje. Sprašujemo kandidatko za ministrico, ali bo predlog zakona, ki je bil v najvišji možni meri že usklajen med deležniki, prevzela in izpeljala postopek sprejemanja zakona do konca, ali ima namen pripraviti drug zakon? Odgovor nas zanima zato, ker v koalicijski pogodbi ni zaslediti opredelitve do predloga zakona, ki pa je za raziskovalno dejavnost odločilnega pomena. Hkrati pa vprašanje zastavljamo tudi zato, ker nam je nejasno, kaj pomeni napoved v koalicijski pogodbi, da bo vlada »dogradila sistem financiranja raziskovalno-razvojne dejavnosti«.

4. Kako bo kandidatka, če postane ministrica, uresničila Dogovor o izvrševanju stavkovnega sporazuma v točki, ki opredeljuje prenovo kariernega napredovanja strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju, ki je bil 8. januarja letos podpisan z ministrom za izobraževanje in kasneje potrjen tudi na seji Vlade RS? Ali se bo držala rokov, ki so za uveljavite sprememb pri napredovanju strokovnih delavcev zapisani v dogovoru?

5. Ob očitni nedorečenosti ciljev in prezrtju celotnih področij eno od štirih točk o vzgoji in izobraževanju koalicijske stranke v novi koalicijski pogodbi presenetljivo namenjajo podrobni dopolnitvi šolskih učnih načrtov. Napovedujejo namreč »uvajanje osnovnih podjetniških vsebin in podjetniške etike, vključno z osnovami finančne pismenosti in praktičnim spoznavanjem dela podjetnikov v lokalni skupnosti.« V SVIZ se sprašujemo, zakaj v tem kontekstu učenci ne bi spoznavali tudi raziskovalnega dela ali dela kulturnih ustvarjalcev, ali zdravnikov in medicinskih sester, dela socialnih ustanov? Zakaj se ne bi seznanili z osnovnimi vsebinami o socialni državi in solidarnosti med ljudmi? Zakaj, denimo, ne o spoznavanju osnovnih vsebin o dramatičnih posledicah podnebnih sprememb za obstoj civilizacije na tem planetu?

S spoštovanjem,

Jelka Velički, predsednica GO SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ


V vednost: - vodjem poslanskih skupin; - medijem.

Komentarji
Vse je igra
11.03.2020

Dobra vprašanja - objavite tudi njene odgovore!

Vaš komentar