Ljubljana, 12. 3. 2020

Vprašanja SVIZ za ministrske kandidate - MK

Sorodne objave

Predsednici ter članicam in članom Odbora DZ za kulturo (kultura@dz-rs.si; violeta.tomic@dz-rs.si; marjana.stanic@dz-rs.si)

Ljubljana, 11. marec 2020


Spoštovani,

pred petkovo sejo Odbora za kulturo, na kateri se vam bo predstavil kandidat za ministra za kulturo dr. Vasko Simoniti, iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na vas naslavljamo prošnjo, da na zaslišanju pri kandidatu preverite njegova stališča glede nekaterih pomembnih vprašanj. Za SVIZ, ki zastopa skoraj 38.000 članic in članov, zaposlenih v vrtcih, šolah, dijaških domovih, na univerzah, raziskovalnih inštitutih in v kulturi, je pomembno, da bi se kandidat za ministra opredelil do nekaterih ključnih dilem, zato prosimo poslanke in poslance, ki bodo sodelovali na zaslišanju kandidata, da mu zastavijo tudi naslednja vprašanja:

1. Med ukrepi aktualne Koalicijske pogodbe je v VI. poglavju sorazmerno nerazumljivo zapisano, da bo prišlo do »priprave podlag za uresničitev prepotrebnih investicij v kulturno infrastrukturo«, medtem ko je na drugem mestu v pogodbi kot eden izmed ukrepov že jasno zapisan »povečanje sredstev za vlaganje v športno infrastrukturo«. Nujno potrebne investicije v kulturno infrastrukturo so torej povsem nezavezujoče in se omejujejo zgolj na pripravo podlag za investiranje?! Ob tem v SVIZ-u postavljamo ključno vprašanje – kdaj, kako, kam, na kakšen način bodo izvedena vlaganja v kulturo in kulturno infrastrukturo?

2. V Koalicijski pogodbi je zapisan ukrep  »spodbujanje vlaganj zasebnega sektorja v šport s pomočjo davčnih olajšav. Zakaj nova koalicija napoveduje zgolj spodbujanje vlaganj zasebnega sektorja s posebnimi davčnimi olajšavami v šport, ne pa po podobnem načelu tudi vlaganj v kulturo? Ali soglašate s takšnim razlikovanjem med kulturo in športom?

3. Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) je Ministrstvo za kulturo ob podpori SVIZ-a že pred časom pozvalo k vzpostavitvi specialistične zdravstvene ambulante za zaposlene v kulturni dejavnosti. Pobudo je podprla Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost in šport in ob tem izpostavila odgovornost pristojnih ministrstev ter jih pozvala, da v najkrajšem možnem času pripravijo in predstavijo možne ukrepe za zagotovitev preventivne obravnave poklicnih bolezni s področja kulture in umetnosti. Navkljub drugačnim uvodnim zagotovilom se je Ministrstvo za kulturo v tej zadevi izkazalo kot pasivno in neodzivno. Kaj namerava kandidat kot novi minister za kulturo ukreniti, da bi čimprej prišlo do uresničitve zavez, torej vzpostavitve specialistične ambulante?

4. SVIZ pričakuje transparentno in aktivno delovanje Kulturniške zbornice v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Zakon določa, da del programa zbornice za izvedbo njenih nalog sofinancira tudi Ministrstvo za kulturo. Zanima nas, kako se bo porabljal in čemu namenjal ta namenski denar, glede na to, da Kulturniška zbornica Slovenije »de facto« ne obstaja in torej ne opravlja nalog, za katere je bila pravzaprav ustanovljena. Nameravate zbornico obuditi ali predlagati njeno črtanje iz zakona?

5. Kaj bo s pravnimi akti in drugimi dokumenti, ki so v pripravi oziroma v postopkih spreminjanj? Ali nameravate predlagati nov kulturni model in kakšna bo njegova vsebina?

 

S spoštovanjem,

Jelka Velički, predsednica GO SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ


V vednost: - vodjem poslanskih skupin; - medijem.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar