Ljubljana, 10. 3. 2020

Vprašanja SVIZ za ministrske kandidate - MJU

Predsedniku ter članicam in članom Odbora DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo
(notranje.zadeve@dz-rs.si; zvonko.cernac@dz-rs.si; ana.komac@dz-rs.si)


Ljubljana, 9. marec 2020

Spoštovani,

pred sredino sejo Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, na kateri se vam bo predstavil kandidat za ministra za javno upravo as. Boštjan Koritnik, iz Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na vas naslavljamo prošnjo, da na zaslišanju pri kandidatu preverite njegova stališča glede nekaterih vprašanj, pomembnih za sindikat in širše za številne zaposlene. Za SVIZ, ki zastopa skoraj 38.000 članic in članov, zaposlenih v vrtcih, šolah, dijaških domovih, univerzah, raziskovalnih inštitutih in v kulturi, je zlasti pomembno, da bi se kandidat za ministra opredelil do nekaterih ključnih dilem, zato prosimo poslanke in poslance, ki bodo sodelovali na zaslišanju kandidata, da mu zastavijo tudi naslednja vprašanja:

1. Med temeljnimi cilji koalicije je zapisano tudi »znižanje javne porabe«, ki v koalicijski pogodbi nima nikakršnega dodatnega pojasnila ter se lahko nanaša na kar koli. Ali se napoved znižanja javne porabe v katerem koli delu nanaša na področja, ki so v pristojnosti Ministrstva za javno upravo? Se napoved znižanja javne porabe nanaša na stroške zaposlenih v javnem sektorju?

2. Med temeljne cilje vladajočih strank je uvrščena tudi »debirokratizacija«, ki prav tako (z izjemo same besede in njenega pomena po SSKJ) nima nikakršnega pojasnila. Na katerih področjih naj bi se torej debirokratizirali? Ali se debirokratizacija nanaša na delovanje javnega sektorja? Če da, kaj se bo »debirokratiziralo«? Ali se debirokratizacija nanaša na postopke, ki so povezani z delovnimi razmerji? Se nameravajo debirokratizirati postopki odpuščanja zaposlenih?

3. V koalicijski pogodbi je napovedana »prenova plačnega sistema v javnem sektorju«, vendar brez kakršnega koli opisa, v katero smer naj bi prenova šla. To praktično pomeni, da bo kakršna koli sprememba uresničila napoved pogodbe. Zato sprašujemo, kaj konkretno namerava koalicija prenoviti v plačnem sistemu? Ima namen ohraniti skupni plačni sistem in odpraviti anomalije, ki se pojavljajo znotraj plačnega sistema, ali ima namen oblikovati avtonomne plačne sisteme v javnem sektorju? Sprašujemo tudi zato, ker se v poglavju III (Zdravje) napoveduje izboljšanje strokovnega napredovanja in bolj stimulativno plačilo. Ali to pomeni, da se omenjeno (bolj stimulativno plačilo) napoveduje zgolj za zaposlene v zdravstvu? Gre torej pri tem za vladno napoved izločitve posamezne skupine zaposlenih iz enotnega plačnega sistema v javnem sektorju?

4. Kaj bo kandidat za ministra ministrstva, ki je pristojno za plače v javnem sektorju, ukrenil za razrešitev problematike kompresije plač v spodnjem delu plačne lestvice? Po zvišanju minimalne plače in izločitvi dodatkov iz nje so se upravičeno zaostrile zahteve zaposlenih v skupini »J« in drugih z nizkimi plačami v javnem sektorju, da se jim plače zvišajo in tako ponovno vzpostavijo razmerja, kakršna so bila  pred zvišanjem minimalne plače. V SVIZ bomo v tem kontekstu zahtevali in vztrajali, da se plače kuharjev, hišnikov, knjigovodij, administratorjev, poslovnih sekretarjev, pomočnikov vzgojiteljev, računovodij in drugih, ki so se nedavno izenačile z minimalno plačo ali se ji zelo približale, izboljšajo na razmerja, ki so veljala pred dvigom minimalne plače.

S spoštovanjem,

Jelka Velički, predsednica GO SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ


V vednost: - vodjem poslanskih skupin; - medijem.