Ljubljana, 5. 10. 2020

Raziskava o izgorelosti in mejah med delom in zasebnim življenjemLjubljana, 5. oktobra 2020

Vzdolžna raziskava o izgorelosti in upravljanju z mejami med delom in zasebnim življenjem


Spoštovani,

neodvisna projektna skupina raziskovalcev z Univerze v Mariboru izvaja raziskavo, ki se nanaša na odkrivanje dolgoročnih mehanizmov razvoja izgorelosti, s poudarkom na razmeroma spregledanem dejavniku – pomanjkanju odklopa od dela.

Ker zaposleni v vzgoji in izobraževanju že v splošnem spadamo med bolj ogrožene poklicne skupine, dodatno pa bi k pojavu izgorelosti trenutno lahko prispevale tudi razmere, vezane na COVID-19, so raziskovalci prepoznali potrebo po temeljitem spoznavanju mehanizmov, ki prispevajo k omenjenemu javnozdravstvenemu problemu specifično med zaposlenimi na tem področju. Raziskava sicer poteka v okviru širšega projekta, ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, in je po svoji zasnovi nekoliko specifična, saj gre za vzdolžno raziskavo v treh valih. To pomeni, da vas bomo k sodelovanju v raziskavi povabili trikrat, z vmesnim obdobjem približno treh mesecev (oktober 2020, januar 2021, april 2021). Takšen pristop zahteva v primerjavi s tradicionalnim enkratnim merjenjem spremenljivk nekaj več časa in truda, vendar predstavlja edino pot do odkrivanja dolgoročnih mehanizmov nastanka izgorelosti.

Izvedbo raziskave smo podprli tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ), zato vse vas, spoštovani kolegice in kolegi, ki ste zaposleni v vzgoji in izobraževanju, prijazno vabimo, da si vzamete nekaj časa ter izpolnite vprašalnik, hkrati pa k temu povabite tudi svoje kolegice in kolege.

Sodelovanje v anketi je prostovoljno, hkrati pa je sodelujočim zagotovljena popolna anonimnost, saj bodo zbrani podatki obdelani in predstavljeni na skupnem nivoju, brez možnosti identifikacije posameznega anketiranega. V zameno za sodelovanje bo vsak udeleženec prejel avtomatsko generirano povratno informacijo o njegovi lastni ravni izgorelosti. Vprašalnik se nahaja tukaj: https://www.1ka.si/a/297591.

Izpolnjevanje nezahtevnega anketnega vprašalnika vam bo vzelo približno 20 minut, vabimo pa vas, da anketo izpolnite že v prihodnjih dneh, medtem ko bo sicer aktivna do prvih dni novembra. Če potrebujete v povezavi z vprašalnikom kakršna koli pojasnila ali želite kaj sporočiti, lahko kontaktirate raziskovalca – vodjo projekta izr. prof. dr. Saro Tement (sara.tement@um.si) ali asist. Nejca Plohla (nejc.plohl1@um.si) – ali pa pišete nam na e-naslov: info@sviz.si.

Ugotovitve opravljene raziskave bodo dopolnile obstoječe znanje o mehanizmih v ozadju izgorelosti, kar bi v naslednjem koraku lahko pomagalo pri doseganju ultimativnega cilja – zmanjševanju problema v praksi. Na osnovi zbranih podatkov bodo pripravljeni znanstveni in strokovni prispevki za stroko in splošno javnost ter oblikovana izhodišča za izboljšave.


Za pomoč pri izpolnjevanju anketnega vprašalnika se vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo. Prosimo vas, da vprašalnik oziroma ta spremni dopis in vabilo posredujete tudi med svoje kolegice in kolege.


Z lepimi pozdravi!
Tajništvo GO SVIZ


Anketa o izgorelosti in upravljanju z mejami med delom in zasebnim življenjem: https://www.1ka.si/a/297591

 

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar