Ljubljana, 14. 10. 2019

Vzpostavitev specialistične zdravstvene ambulante za zaposlene v kulturi

sporočilo za medije!

 

VZPOSTAVITEV SPECIALISTIČNE ZDRAVSTVENE AMBULANTE ZA ZAPOSLENE V KULTURI

SVIZ poziva ministra za kulturo k nadaljevanju aktivnosti in hitrejšemu odzivanju na pobude.

 

Ljubljana, 14. oktobra 2019 – Minuli teden je Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) na ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča naslovil poziv, naj se odzove na pobudo zaposlenih v kulturi za vzpostavitev specialistične zdravstvene ambulante, ki jo podpirajo tako SVIZ kot številni zaposleni v kulturi. Ministrstvo za kulturo (MK) je s problematiko zdravstvenega varstva kulturnikov in omenjeno pobudo že dlje časa natančno seznanjeno, a je v zadnjem času pri njenem uresničevanju prišlo do pasivizacije in neodzivanja s strani MK, zato je SVIZ ministra spomnil na doslej izvedene aktivnosti in obljube, dane s strani MK glede ustanovitve zdravstvene ambulante.

Dopis SVIZ-a ministru za kulturo objavljamo v nadaljevanju.

--------------------------------------------------------

Ministrstvo za kulturo
mag. Zoran Poznič, minister
Maistrova ulica 10
1000 Ljubljana
 

Zadeva: Poziv SVIZ Ministrstvu za kulturo k odzivu na pobudo za vzpostavitev specialistične zdravstvene ambulante za zaposlene v kulturi

 

Spoštovani gospod minister,

zbor sindikalnih zaupnic in zaupnikov Sindikalne konference kulturnih organizacij SVIZ je na svoji seji aprila letos podprl pobudo našega člana ddr. Borisa Mihalja za ustanovitev specialistične zdravstvene ambulante za preprečevanje, ugotavljanje in zdravljenje poklicnih bolezni na delovnih področjih kulture. Zaposleni na v dejavnosti kulture se namreč svojih delovnih mestih, zelo različnih in zahtevnih, srečujejo z izrazitimi in specifičnimi zdravstvenimi tveganji, zato bi bilo nujno urediti in okrepiti področje njihovega zdravstvenega varstva. V luči tega sklepa smo nato na našem prvem srečanju z vami in vašimi sodelavci 7. maja letos, pobudo za vzpostavitev specialistične zdravstvene ambulante za zaposlene v kulturi predstavili tudi vam in pozvali k njeni čimprejšnji realizaciji ob sodelovanju vseh zainteresiranih in pristojnih. Skladno z dogovorom na omenjenem majskem srečanju smo vam neposredno po njem posredovali vso dokumentacijo v povezavi s pobudo ter se skladno z zagotovili, danimi z vaše strani, nadejali k čimprejšnjemu začetku aktivnosti za ureditev problematike.

16. maja letos je imel ddr. Boris Mihalj na seji Komisije Državnega Sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport priložnost predstaviti specifike zdravstvenih težav zaposlenih v kulturi ter idejo vzpostavitve ustrezne ambulante. Državni Svet je k tej pobudi podal pozitivno mnenje, prav tako pa je v kasnejših tednih tudi vaše ministrstvo pobudo natančneje preučilo in ddr. Mihalja pozvalo k dodatnim utemeljitvam predlogov in opisu možnih ukrepov. Zadnje dni avgusta je tako z vaše strani prejel dopis z osnutkom delovnega dokumenta s pozivom, naj do 2. septembra pripravi svoje dopolnitve in predloge k predlaganim ukrepom za izboljšanje zdravstvene oskrbe zaposlenih in samozaposlenih na področju kulture. Kolega Boris Mihalj se je potrudil in se v roku odzval z ustreznimi pripombami, vendar nato niti do danes še ni prejel nikakršnega odziva z vaše strani.

Jasno je, da uvedba specialistične zdravstvene ambulante predstavlja precejšen sistemski in organizacijski zalogaj, vendar obenem menimo, da je ustanovitev le-te za zaposlene na področju kulture nujno potrebna, zato pobudo in aktivnosti našega člana ddr. Borisa Mihalja na SVIZ-u v celoti podpiramo, hkrati pa smo ob izgubljanju dragocenega časa razočarani, zato vas kot pristojnega ministra pozivamo, da ob jasno danih zavezah nadaljujete z aktivnostmi, ki bi čim prej pripeljale do uresničitve obljub, dane zaposlenim v kulturi. Skladno z zapisanim vas tako pozivamo, da se odzivate v dogovorjenih in razumnih rokih ter tako poskrbite, da se problematika, katere posledice vsak dan posebej trpijo številni zaposleni v kulturni dejavnosti, čimprej uredi.

  

S spoštovanjem,

Branimir Štrukelj
Glavni tajnik SVIZ Slovenije