Ljubljana, 22. 5. 2018

Vztrajali bomo v svojih zahtevah!

V torek, 22. maja, se je na izredni seji sestal Glavni stavkovni odbor SVIZ (GSO SVIZ), da še pred bližajočimi se državnozborskimi volitvami resno opozori politične stranke, da je sindikat odločen nadaljevati z bojem za uresničitev stavkovnih zahtev, vključno z nadaljevanjem stavke, takoj po konstituiranju nove vlade s polnimi pooblastili.

Zelo očitno in obenem zaskrbljujoče je, da je vprašanje o prihodnosti vzgoje in izobraževanja v Sloveniji povsem odsotno v predvolilnih soočenjih. To dejstvo zgolj potrjuje upravičenost naših opozoril, da se položaj vzgoje in izobraževanja marginalizira, v enaki meri pa to velja tudi za raziskovalno dejavnost in kulturo. Čeprav desetletni trend zmanjševanja sredstev za vzgojo in izobraževanje neposredno napoveduje poslabšanje kakovosti javnega vzgojno-izobraževalnega sistema v prihodnjih letih, to politike očitno ne skrbi. SVIZ politike poziva, da se še pred volitvami jasno opredelijo glede deleža sredstev v BDP, ki bi ga bilo potrebno nameniti za financiranje vzgoje in izobraževanja v prihodnjih letih.

GSO SVIZ je po odstopu predsednika vlade sredi marca letos in napovedi predčasnih parlamentarnih volitev sklenil začasno odložiti nadaljevanje stavke, takrat že napovedane za 17. april, in zamrzniti s tem povezane aktivnosti. Vseeno je pomembno vedeti, da so zaposleni v vzgoji in izobraževanju še vedno v splošni stavki, ki jo je izglasovalo 37.186 zaposlenih, zato SVIZ pričakuje, da se bodo takoj po konstituiranju nove slovenske vlade nadaljevala pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma, morebitno odlašanje ali zavlačevanje pri tem pa bo lahko eden od razlogov za nadaljevanje stavkovnih aktivnosti SVIZ.

Glede stavkovnih zahtev SVIZ, so le-te osredotočene na odpravo nižjega vrednotenja dela strokovnih delavcev in delavk v vzgoji in izobraževanju ter na zvišanje regresa za tiste zaposlene v javnem sektorju, ki prejemajo minimalno plačo. GSO SVIZ bo tudi v nadaljevanju pogajanj s prihodnjo vlado vztrajal pri uresničitvi tega cilja. GSO SVIZ se bo o nadaljevanju splošne stavke v vzgoji in izobraževanju, o določanju datumov in njenem vsakokratnem obsegu odločal glede na približevanje omenjenim ciljem na pogajanjih. Tudi do zdaj smo hkrati z zasledovanjem uresničitve stavkovnih zahtev podpirali tudi zahteve za splošno izboljšanje plač, ki jih je zagovarjala Koordinacija sindikatov javnega sektorja. O izboljšanjih plačnih razredov za orientacijska delovna mesta za jesenska pogajanja predlagamo skupna pogajanja, vendar pod pogojem, da se hkrati v Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS odpravijo zaostanki pri vrednotenju strokovnega dela v vzgoji in izobraževanju. Zgolj splošna zvišanja plač, ne da bi bilo hkrati odpravljeno občutno zaostajanje plač na delovnih mestih z zahtevano visokošolsko in univerzitetno izobrazbo v vzgoji in izobraževanju, za SVIZ niso sprejemljiva. Če bo del sindikatov javnega sektorja ponovno blokiral naše zahteve po odpravi primerjalno slabšega vrednotenja vzgojno-izobraževalnega dela, bomo zahtevali spremembe zakonodaje, s katerimi bodo odpravljeni vzroki za nepravično vrednotenje dela, ki je sistematično usmerjeno v vedno iste skupine zaposlenih.

SVIZ bo takoj po volitvah pozval novo slovensko vlado, naj se začne pogajati o VII. točki Dogovora o ukrepih na področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, ki predstavlja podlago za pogajanja o preostalih ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju, ki niso predmet tega dogovora in so se uveljavili s sprejetjem ZUJF in aneksov h kolektivnim pogodbam leta 2012. Gre za pogajanja o odpravi 8-odstotnega splošnega znižanja plačne lestvice v javnem sektorju, ki niso vezana na stavkovne zahteve.Po koncu seje je v izjavi za javnost glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj skupaj s članicami in člani GSO SVIZ povzel sprejete sklepe in stališča s seje ter tudi komentiral odgovore političnih strank glede stavkovnih zahtev SVIZ. Vabljeni k ogledu posnetkov!