Ljubljana, 1. 3. 2018

Vztrajamo!

Članice in člani Glavnega stavkovnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) so se 1. marca 2018 sešli na svoji prvi seji po februarski splošni stavki v vzgoji in izobraževanju. Na seji so uvodoma opravili evalvacijo izvedbe stavke in množičnega protestnega shoda, ki je na dan stavke potekal na Kongresnem trgu v Ljubljani in se ga je udeležilo več kot 20.000 izobraževalk in izobraževalcev iz vse Slovenije. Razpravljali so tudi o poteku pogajanj o sklenitvi stavkovnega sporazuma za spremembe tarifnega dela Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja, pozneje pa namenili pozornost pripravam na nadaljevanje splošne stavke v vzgoji in izobraževanju v sredo, 14. marca 2018, ter zaostrovanju stavkovnih aktivnosti v prihodnjih mesecih, če dogovor z vlado ne bo dosežen.

Po seji Glavnega stavkovnega odbora SVIZ (GSO) sta glavni tajnik Branimir Štrukelj in predsednica GSO Jelka Velički v izjavi za medije predstavila glavne odločitve najvišjega organa sindikata med kongresoma ter spregovorila o podrobnostih nadaljevanja splošne stavke v vzgoji in izobraževanju 14. marca letos.


Jelka Velički, predsednica GsO SVIZ:
Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZ:
Novinarska vprašanja (kako bo izgledala/potekala stavka 14. marca in kakšne so nato možnosti nadaljnjega zaostrovanja):