11. kongres SVIZ - 21. in 22. november 2022


Ljubljana, 31. marec 2022

 

Pred 11. kongresom SVIZ – volitve sindikalnih zaupnic in zaupnikov ter v organe sindikata
Spoštovani sindikalne zaupnice in zaupniki, članice in člani,

na tokratni redni spomladanski seji Glavnega odbora SVIZ, ki je bila izpeljana v drugi polovici letošnjega marca, so njegovi članice in člani namenili pozornost tudi pripravam na 11. kongres sindikata, ki bo potekal 21. in 22. novembra letos, v Portorožu. V okviru te točke je bil sprejet razpis volitev, članice in člani GO SVIZ pa so določili tudi mandat organom sindikata, število delegatov na kongresu, imenovali kandidacijsko-volilno komisijo GO SVIZ, razpisali zbiranje predlogov za kandidate za glavnega tajnika oziroma glavno tajnico sindikata, nadzorni odbor ter komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ. Prav tako so opredelili rok za zbiranje predlogov za spremembe in dopolnitve statuta sindikata ter potrdili razpis za podelitev posebnih priznanj članicam in članom sindikata.


Sindikalni zaupnice in zaupniki ter organi sindikatov zavodov

Aktualni mandat sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, izvršilnim odborom sindikatov zavodov in nadzornim odborom sindikatov zavodov poteče 31. maja letos. Nov mandat začne teči 1. junija 2022 in traja do 31. maja 2026.

Rok za volitve za sindikalnega zaupnika oziroma zaupnice, izvršilni odbor sindikata zavoda in nadzorni odbor sindikata zavoda sta april in maj 2022. Za namen izvedbe volitev sindikalnih zaupnic in zaupnikov vam v prilogi pošiljamo Navodila za volitve sindikalnih zaupnikov in zaupnic SVIZ Slovenije ter nekatere druge dokumente.

Ob navedenem naj izpostavimo še nekatere druge volilne roke, povezane z novembrskim kongresom našega sindikata. Junija bodo potekale volilne aktivnosti na območnih odborih, septembra in oktobra pa bomo izpeljali volitve za sindikalne konference in sekcije – volitve predsednikov in predsedstev sindikalnih konferenc bodo potekale septembra, volitve predsednikov in predsedstev sekcij pa oktobra letos. Že sedaj pa lahko na volilnih zborih razpravljate in podate predloge tudi za kandidature v te organe. Podrobnosti o vseh volilnih opravilih bomo objavili pravočasno, naj pa že ob tej priložnosti vnaprej opozorimo, da bodo lahko na volitvah na območnih odborih sodelovali le zaupniki in zaupnice, izvoljeni za nov mandat. Če na vašem zavodu aprila in maja ne boste izvolili sindikalnega zaupnika oziroma zaupnice, to torej pomeni, da pozneje pri volitvah na ravni območnega odbora ne bo mogel nihče zastopati vaših pravic.


Drugi pomembni roki

Poleg volitev, ki bodo, kot omenjeno, potekale aprila, maja, junija, septembra in oktobra, so pomembni še naslednji roki: do 7. novembra letos bo novoimenovana kandidacijsko-volilna komisija sprejemala predloge o kandidatih za glavnega tajnika SVIZ oziroma glavno tajnico SVIZ, Nadzorni odbor SVIZ ter Komisijo za statutarna vprašanja in pritožbe SVIZ.

Rok za zbiranje predlogov za spremembe in dopolnitve Statuta SVIZ je 30. junij 2022.

Glavni odbor SVIZ je sprejel tudi razpis za podelitev priznanj SVIZ Slovenije v skladu s Pravilnikom o priznanjih SVIZ Slovenije, ki je dostopen na naši spletni strani tukaj. Rok za zbiranje predlogov je 30. oktober 2022.

Če bi imeli v zvezi z volitvami sindikalnih zaupnic in zaupnikov ali drugimi volilnimi opravili morda še kakšno dodatno vprašanje, se lahko obrnete na predsednika ali predsednico vašega območnega odbora ali na sodelavke in sodelavce strokovne službe SVIZ. Dokumenti in obrazci za izvedbo volitev sindikalnih zaupnic in zaupnikov ter drugih organov sindikata so objavljeni tudi na spletni strani SVIZ, in sicer na povezavi: http://www.sviz.si/kongres2022.


Z lepimi pozdravi,


Tajništvo GO SVIZ

Priloge:

Volitve na ravni zavoda:

- Navodila za volitve sindikalnih zaupnic in zaupnikov SVIZ Slovenije (.DOC, .PDF)
- Zapisnik o izvolitvi sindikalnega zaupnika SVIZ Slovenije (.DOC, .PDF)
- Obvestilo sindikata delodajalcu o izvolitvi sindikalnega zaupnika SVIZ Slovenije (.DOC, .PDF)
- Predlog kandidature za izvolitev v organe sindikata na ravni zavoda skupaj s soglasjem kandidata (.DOC, .PDF)
- Pravilnik o volitvah (.PDF) – glejte predvsem poglavje št. 2


Kandidiranje za izvolitev v organe SVIZ na ravni območja in države:

- Predlog kandidature za izvolitev v organe območnega odbora sindikata s soglasjem kandidata (.DOC, .PDF)
- Predlog kandidature za izvolitev v organe sindikata na ravni države skupaj s soglasjem kandidata (.DOC, .PDF)