Ljubljana, 27. 1. 2020

Z novim vodstvom primorske univerze

Predstavniki SVIZ smo se v četrtek, 23. januarja 2020, na Rektoratu Univerze na Primorskem (UP) na spoznavnem srečanju sešli z novoizvoljeno rektorico dr. Klavdijo Kutnar. Na sestanku je bila navzoča tudi prorektorska in pomočniška ekipa, na sindikalni strani pa naša zaupnica na univerzi Katarina Košmrlj Muha, glavni tajnik Branimir Štrukelj in strokovna sodelavka GO SVIZ za pravne zadeve Anja Korošec. V uvodu so se sodelujoči strinjali, da je ključno, da vodstvo univerze in sindikat ohranita dobro sodelovanje, ki je bilo vzpostavljeno in je nedvomno v korist vseh zaposlenih, prav tako pa so soglašali, da je pomembno, da v razmerju do resornega ministrstva zastopata enotna stališča. V luči tega je SVIZ opozoril na pomemben položaj sindikata v postopkih odločanja in pogoje dela sindikata na UP, jasno pa smo izrazili tudi željo, da bi se to delovanje še okrepilo. Slednje bi se lahko odrazilo tudi v dopolnitvah ali spremembah aktualne pogodbe o sindikalnem delovanju.

Rektorica dr. Klavdija Kutnar in predstavniki sindikata so se strinjali, da je ključno, da vodstvo univerze in sindikat ohranita dobro sodelovanje, ki je bilo vzpostavljeno in je nedvomno v korist vseh zaposlenih v visokem šolstvu in znanosti.

Glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj je v nadaljevanju sestanka navzoče seznanil, da smo v sindikatu prejeli opozorila svojih članic in članov, da nimajo sklenjenih pogodb o zaposlitvi za delovno mesto, ki ga dejansko opravljajo. Rektorica je to sicer zavrnila, a hkrati zagotovila, da bo navedeno preverila po posameznih članicah primorske univerze. Kot perečo je glavni tajnik SVIZ izpostavil tudi problematiko ureditve opravljanja dela preko rednega delovnega časa in pozval, da je treba v tem delu upoštevati pravnoveljavne predpise, tako kar se tiče časovne omejitve kot dodatka za delo preko polnega delovnega časa. V sklepnem delu spoznavnega sestanka so si predstavniki sindikata in univerze izmenjali stališča o predlogu novele Zakona o visokem šolstvu in predlogu Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti.

Na Fakulteti za humanistične študije je po spoznavnem sestanku na rektoratu sledilo še formalno druženje s članicami in člani, ki jih ima SVIZ v okviru Univerze na Primorskem. Glavni tajnik jim je predstavil sklepe s srečanja z rektorico dr. Klavdijo Kutnar, spregovoril o funkciji in vlogi SVIZ, zbrane pa pozval, naj ga seznanijo z najbolj perečimi vprašanji, s katerimi se srečujejo v svojih delovnih okoljih. Ob tem je poudaril, da je ambicija sindikata povečati solidarnost med zaposlenimi, odločno nadaljevati z dejavnostjo in tako ob konkretnih primerih pokazati, da sindikalno povezovanje učinkovito vpliva na izboljšanje položaja zaposlenih. Članice in člani so v razpravi z glavnim tajnikom in strokovno sodelavko GO SVIZ za pravne zadeve Anjo Korošec med drugim izpostavili različne elemente pogodb o zaposlitvi, povečan obseg dela, opravljanje dela zunaj rednega delovnega časa, primere upravičene odsotnosti z dela in organizacijo delovnega procesa. Vsi navzoči so z velikim odobravanjem pospremili sklep, da bo na sedežu univerze članicam in članom SVIZ iz visokega šolstva in znanosti zagotovljeno redno individualno pravno svetovanje, o terminih katerega jih bo pravočasno vnaprej obveščala sindikalna zaupnica Katarina Košmrlj Muha. Predsednica Območnega odbora SVIZ Obala Greta Vatovec je pred koncem udeleženke in udeležence sestanka seznanila še s številnimi drugimi ugodnostmi SVIZ, ki so ob brezplačnem pravnem svetovanju zagotovljene članicam in članom našega sindikata, pobliže pa jim je predstavila še delovanje samega območnega odbora.