Ljubljana, 7. 6. 2022

Z novoizvoljenimi zaupnicami in zaupniki

V zavodih, v katerih je organiziran SVIZ, so aprila in maja letos potekale volitve novih sindikalnih zaupnic in zaupnikov, ki jim je mandat za štiriletno obdobje 2022–2026 začel teči 1. junija letos. Vsem zaupnicam in zaupnikom – med temi smo do zdaj prejeli 282 zapisnikov o izvolitvi zaupnic in zaupnikov, ki bodo to funkcijo v SVIZ-u opravljali prvikrat – smo ob nastopu mandata čestitali in ob tem izrazili pričakovanje, da bomo uspešno sodelovali in zabeležili številne skupne uspehe. Ob tem smo za novoizvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike 6. junija 2022 v Ljubljani pripravili spoznavno-informativno srečanje, na katerem smo jim predstavili ključne teme in vprašanja, s katerimi se sindikalni zaupnik pri svojem delu najpogosteje srečuje. Še eno tovrstno srečanje za drugo skupino prvikrat izvoljenih sindikalnih zaupnic in zaupnikov bomo v sindikatu izpeljali prihodnji teden, 13. junija 2022.

 

V uvodu v dogodek je novoizvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike pozdravila predsednica Glavnega odbora SVIZ Jelka Velički, ki je izpostavila pomembnost funkcije sindikalnega zaupnika za dobro delovanje sindikata in zaupanje članstva vanj. Na osnovi dolgoletnih izkušenj v vlogi sindikalne zaupnice in tudi predsednice območnega odbora SVIZ Velenje je poudarila, da bodo v svoji novi vlogi potrebovali znanje, veliko poguma in vztrajnosti, topline, sočutja in solidarnosti. Izrazila je prepričanje, da veliko omenjenega že imajo, saj so nenazadnje to potrdili njihovi kolegice in kolegi v zavodih s tem, ko so jih izvolili na funkcijo sindikalnega zaupnika.

Po kratki predstavitvi zaposlenih v strokovni službi Glavnega odbora SVIZ je o pomenu in nalogah zaupnic in zaupnikov v okviru dejavnosti sindikata spregovoril glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj. Navzoče je pozdravil med aktivisti in aktivistkami SVIZ-a in jim izrekel zahvalo, da so se odločili prevzeti odgovorno nalogo, da bodo delovali v dobro vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture ter zaposlenih na teh področjih. Podčrtal je, da so prav sindikalni zaupnice in zaupniki temelj kakovostnega delovanja sindikata, saj predstavljajo neposredno vez z dogajanjem v posameznih zavodih. Glavni tajnik je spregovoril še o solidarnosti v sindikatu, ki povezuje posameznike v cilju zagotoviti boljše pogoje dela in življenja za vse. V sklepnem delu svojega nagovora je zaupnicam in zaupnikom zagotovil trdno podporo sindikata pri delu, ki ga bodo opravljali, ter izpostavil, da se bodo v luči še aktivne stavke in aktualnih stavkovnih zahtev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju lahko že takoj znašli v samem središču najbolj aktivnega sindikalnega dogajanja.

 

Pomočnica glavnega tajnika Nadja Götz je zatem predstavila priprave na bližajoči se 11. kongres sindikata, ki bo izpeljan novembra letos, in orisala vlogo sindikalnih zaupnic in zaupnikov v okviru le-teh. Podrobneje je prikazala, kako v letošnjem letu na vseh ravneh sindikata – na ravni sindikata zavoda, območnih odborov, sindikalnih konferenc, sekcij, in kongresa – potekajo volitve, dodala pa je še nekaj informacij o ustroju kongresa kot najvišjega organa sindikata.

V nadaljevanju srečanja so strokovni sodelavci in sodelavke SVIZ podali še nekatere druge temeljne informacije o delovanju sindikata – med drugim o organiziranosti sindikata ter vlogi in nalogah sindikalnega zaupnika (Jadranka Zupanc), o članstvu (Tanja Bukač) in plačilu članarine (Nina Štangl), informativni dejavnosti sindikata (Sandi Modrijan) ter počitniških stanovanjih v lasti SVIZ (Peter Penič).

 

V sklepnem delu dogodka za prvikrat izvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike je strokovni sodelavec za pravne zadeve Jernej Zupančič predstavil pravni položaj sindikalnega zaupnika in njegovo zaščito ter odgovoril na nekaj vprašanj navzočih. Povsem ob koncu približno triurnega druženja je predsednica Glavnega odbora SVIZ Jelka Velički skupno 94 novim sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, ki so se izobraževalnega seminarja udeležili v prvem predvidenem terminu zaželela uspešno delo.

 

Tudi na tem mestu se ponovno iskreno zahvaljujemo še vsem sindikalnim zaupnicam in zaupnikom, ki so v pravkar končanem mandatu ter vsem dosedanjem času –  številni od samega začetka ustanovitve SVIZ-a –, stali z nami v prvih vrstah in se borili za kakovost vrtcev in šol, si prizadevali za odličnost naše raziskovalne dejavnosti in podpirali kulturo, zahtevali primerne delovne pogoje in ustrezno plačilo za zahtevno in odgovorno delo vseh zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, raziskovanju, kulturi ter tudi širše.

* * *

Predstavitve s spoznavno-informativnega srečanja za novoizvoljene sindikalne zaupnice in zaupnike:

Priprave na 11. kongres SVIZ (Nadja Götz)

Organiziranost SVIZ ter vloga in naloge sindikalnega zaupnika (Jadranka Zupanc)

Članstvo v SVIZ, vstop, izstop (Tanja Bukač)

Pravilnik o članarini in članarina (Nina Štangl)

Informativna dejavnost sindikataI (Sandi Modrijan)

Pravni položaj in zaščita sindikalnega zaupnika (Jernej Zupančič)