Ljubljana, 12. 2. 2020

Za akademsko svobodo, urejene delovne pogoje ...

V začetku letošnjega februarja, 4. in 5. 2. 2020, so se na rednem letnem dvodnevnem sestanku v Bruslju srečali članice in člani – med njimi tudi predstavnik našega sindikata doc. dr. Borut Werber, ki je o sestanku pripravil podrobno poročilo (klik!) – odbora za visoko šolstvo in raziskovanje pri ETUCE (Higher Education & Research Standing Committee, HERSC). Največ pozornosti so prvi dan namenili razpravi o t. i. obnovi sindikatov tudi na področju visokega šolstva in raziskovanja, in sicer v povezavi z aktualnim projektom ETUCE YOUR TURN! project. Pokazalo se je, da se sindikati širom Evrope navkljub očitnim razlikam, ki izhajajo iz posameznih nacionalnih kontekstov in števila članstva, soočajo s precej podobnimi izzivi. Nekateri od teh so povezani s pridobivanjem, organiziranjem in mobilizacijo članstva, drugi z zagotavljanjem enakosti spolov, predvsem na višjih akademskih položajih. Navzoči so zato izrazili željo, da bi sindikati pri reševanju te problematike intenzivneje sodelovali.  

Predstavnica Evropske komisije za področje inovacij in tehnologije Maria Palladino je drugi dan predstavila pobude Komisije za krepitev zavezništva med visokošolskimi ustanovami in zasebnimi podjetji. Pomembno orodje za to predstavlja HEInnovate, platforma za izmenjavo znanja in sodelovanje. Članice in člani HERSC so v pogovoru izrazili zaskrbljenost nad vplivi javno-zasebnih partnerstev na akademsko svobodo in institucionalno avtonomijo, zaščito intelektualne lastnine, preglednost in delovne pogoje. Poudarili so, da mora biti v razpravah o privatizaciji in javno-zasebnem partnerstvu v visokem šolstvu v središču glas akademskega osebja. Odboru HERSC je bil predstavljen tudi program ERASMUS 2021–2027, ki je sicer še vedno v postopku pogajanj. Harpa Arnarsdottir, predstavnica Evropske komisije za področje visokega šolstva, je poudarila, da je pomembno ohraniti mobilnost študentov in pedagoškega osebja, a hkrati sprejeti ukrepe, ki bodo obojim omogočali izboljšanje vključenosti in dostopnosti.

Udeleženke in udeleženci sestanka HERSC so razpravljali tudi o različnih vidikih razvoja na področju bolonjskega procesa in pripravah na bližajoče se srečanje resornih ministrov v Rimu. Seznanili so se tudi z drugimi aktualnimi temami v visokem šolstvu in raziskovanju ter dejavnostmi Izobraževalne internacionale na tem področju. Predstavnik SVIZ na tokratnem sestanku – doc. dr. Borut Werber s Fakultete za organizacijske vede Kranj, Univerze v Mariboru – je med drugim predlagal, da bi bili za države članice ETUCE koristni primerjalni podatki o financiranju visokega šolstva in znanosti, saj bi tako lahko laže argumentirale svoje zahteve po zboljšanju položaja področij. Izpostavil je tudi pomen enakosti v smislu še zmeraj neenakih možnosti žensk na področju napredovanja v akademskem prostoru, razmišljal o tem, kako v sindikat pritegniti mlade in o vlogi sindikatov pri oblikovanju delovnih pogojev za zaposlene v visokem šolstvu in znanosti. Celotno poročilo doc. dr. Boruta Werberja z letnega sestanka odbora ETUCE za visoko izobraževanje in raziskovanje HERSC je dostopno s klikom - na to povezavo.