Ljubljana, 1. 11. 2021

Za delavske pravice!

Sorodne objave

Sindikatu policistov Slovenije predlagajo spremembo zakona o delovnih razmerjih. Trenutno namreč za vse delavke in delavce, tako v javnem kot zasebnem sektorju, velja, da jim mora delodajalec, preden so odpuščeni, izreči pisni opomin. Vendar pa za izrek omenjenega opomina zakon ne predvideva sodnega varstva, kar pomeni, da je nekdo lahko odpuščen tudi na podlagi kapricioznega in krivičnega opomina pred odpustitvijo. Navedeno pa delavke in delavce postavlja v položaj, ko morajo krivico dokazovati šele po tem, ko so že odpuščeni, kar lahko traja več let, v vmesnem času pa ostanejo brez dohodka. Z omenjeno spremembo zakona sindikat policistov predlaga, da se lahko delavec oziroma delavka, če je opomin izrečen neutemeljeno, pritoži, v času presojanja pravne ustreznosti pa ga delodajalec ne bi smel odpustiti. Trenutno stanje, po drugi strani, marsikoga izmed delavk in delavcev spravlja v stisko, saj zakon omogoča, da so podvrženi kapricam in ustrahovanju delodajalca.

Ker je v praksi institut pisnega opozorila pred redno odpovedjo delovnega razmerja prepogosto zlorabljen za discipliniranje delavk in delavcev in ker predlagana pobuda izboljšuje zaščito delavstva na splošno, je Izvršilni odbor SVIZ-a opravil glasovanje in soglasno sklenil, da podpre pobudo sindikata policistov za spremembo zakona o delovnih razmerjih ter izboljšanje zaščite delavk in delavcev ter članice in člane SVIZ pozove k prispevanju podpisov.

Da bo predlog zakona obravnavan v državnem zboru, mora predlagatelj zbrati 5 tisoč overjenih podpisov; podpisov, ki so overjeni na upravni enoti ali pa s spletnim podpisom oddani prek e-uprave.

KAKO LAHKO ODDATE SVOJ PODPIS?

Oddaja podpisa osebno na upravni enoti

Na obrazcu, ki je dostopen na spletni strani Sindikatov policije Slovenije in na vsaki upravni enoti, najprej z velikimi tiskanimi črkami izpolnite zahtevane podatke. Podpisati ga je treba v prisotnosti uradne osebe na eni od upravnih enot v času uradnih ur. Nato morate nujno poskrbeti, da obrazec tudi fizično pride do predlagateljev (SPS), saj se bo šele tako štel vaš glas. Pošljete ga lahko po pošti ali dostavite osebno (Sindikat policistov Slovenije, Opekarniška cesta 15/c, p.p.416, 3000 Celje). Predhodno naročanje na upravnih enotah ni potrebno, tudi pogoj PCT za vstop na upravno enoto ni nujen.

Elektronski podpis

Svoj podpis lahko odda prek spletnega portala e-uprave tudi vsak posameznik, ki ima urejen digitalni certifikat ali SMS pass. Podrobna navodila in neposredna spletna povezava so dostopni na spletni strani SPS. Dostop do spletne vloge se nahaja tukaj.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar