Ljubljana, 26. 5. 2021

Za demokracijo, za vladavino prava, za socialno državo in socialni dialog

 
Ljubljana, 26. maja 2021

 

ZA DEMOKRACIJO, ZA VLADAVINO PRAVA, ZA SOCIALNO DRŽAVO IN SOCIALNI DIALOG

SVIZ bo kot organizacija civilne družbe, kot reprezentativni sindikat in član Konfederacije sindikatov javnega sektorja na protestnem shodu sodeloval, svojim članicam in članom pa v celoti prepuščamo presojo o njihovi udeležbi na dogodku.


Spoštovani,

Na izredni seji 24. maja 2021 se je Glavni odbor Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (GO SVIZ) seznanil z informacijami o udeležbi sindikalnih central na protestnem shodu, ki ga za ta petek, 28. maja 2021, skupaj pripravljajo različne civilno-družbene organizacije. Pet sindikalnih central – vključno s Konfederacijo sindikatov javnega sektorja (KSJS), ki ji pripada SVIZ –, je že pred dnevi sprejelo odločitev, da bodo na shodu sodelovale, saj je to logična posledica njihovega poprejšnjega izstopa iz Ekonomsko-socialnega sveta zaradi sistematičnega kršenja elementarnih pravil socialnega dialoga s strani Vlade RS. Skupno sporočilo za medije, v katerem sindikalne centrale pojasnjujemo razloge za udeležbo na protestu, je dostopno – tukaj.

Skladno z večinsko odločitvijo članic in članov GO SVIZ se bo protestu – ta bo potekal v petek, 28. maja 2021, z začetkom ob 18. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani in s sklepnim delom na Trgu republike pred poslopjem parlamenta – z jasno zahtevo po takojšnji obnovitvi socialnega dialoga pridružil tudi SVIZ. Predstavnice in predstavniki glavnega odbora so se namreč strinjali, da je uspelo vladi v njenem dozdajšnjem mandatu socialni dialog povsem razvrednotiti in izničiti. Začelo se je z vladnim naknadnim, enostranskim spreminjanjem zakonskih določb interventne zakonodaje, ki so bile s socialnimi partnerji pred tem že usklajene, poglobilo pa z navideznimi pogajanji o zakonu o nacionalnem demografskem skladu, pri katerem je vladna stran eksplicitno zavrnila pripravljenost na sklepanje kompromisov s sindikati. Ob destruktivnih zakonodajnih predlogih sprememb davčne zakonodaje in vsiljevanju »bogataške kape«, ko je vlada povsem odkrito prezrla obveznost, da v okviru Ekonomsko-socialnega sveta išče kompromise s socialnimi partnerji, je sesutje socialnega dialoga doseglo tudi formalno raven izničenja. A Vlada RS je šla še globlje. Pri odpravljanju varčevalnih ukrepov, ki so njena obveznost iz stavkovnih sporazumov iz leta 2018, je odstopila od besede, ki je bila dana na pogajanjih, in odpravila tudi zadnje drobce zaupanja v njeno povsem elementarno poštenost.

Člani in članice GO SVIZ, ki se bodo protestnega shoda udeležili, bodo torej zahtevali takojšnjo vzpostavitev socialnega dialoga, v katerem bodo sindikati enakopraven in spoštovan partner; dosledno vzpostavitev vladavine prava, utrditev demokracije in zavrnitev avtoritarnih tendenc v naši družbi. Hkrati bo SVIZ izrazil nezadovoljstvo z zgrešenimi potezami šolske politike v času epidemije, za katere je odgovorna ministrica prof. dr. Simona Kustec. To je s svojimi podpisi pod poziv k njenemu odstopu eksplicitno potrdilo 17.113 zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Vlada RS je zavestno poteptala temeljna načela socialnega partnerstva in nase sprejela odgovornost za posledice takega ravnanja, saj je očitno, da to ne more voditi nikamor drugam kot v konflikt. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) bo kot organizacija civilne družbe, kot reprezentativni sindikat in član Konfederacije sindikatov javnega sektorja na protestnem shodu sodeloval, svojim članicam in članom pa v celoti prepuščamo presojo o njihovi udeležbi na dogodku.


Z lepimi pozdravi in v solidarnosti!

Tajništvo GO SVIZ

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar