Ljubljana, 16. 2. 2024

Za nadaljevanje pogajanj, določitev zneska regresa

Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), ki združuje več kot 80 odstotkov vseh sindikalno organiziranih javnih uslužbenk in uslužbencev ter ji v tem mandatu predseduje glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj, je v 16. 2. 2024 v sporočilu za medije izpostavila zaskrbljenost spričo dejstva, da so pogajanja o prenovi plačnega sistema javnega sektorja in odpravi plačnih nesorazmerij ponovno zastala.

Konfederacija je poudarila, da bi morala vladna pogajalska skupina – sicer že s 14-dnevno zamudo – na zadnjih pogajanjih, ki so potekala 30. 1. 2024, reprezentativnim sindikatom javnega sektorja predstaviti predlog za odpravo plačnih nesorazmerij, vendar se to ni zgodilo. Vladni predstavniki so sindikate takrat obvestili, da imajo predlog sicer pripravljen, a da le-ta ni znotraj finančnih okvirjev, ob čemer pa so te poprej določili sami. Poleg tega je minister za finance kot novi vodja vladne pogajalske skupine postavil pod vprašaj celo tiste temelje za nov plačni sistem, ki so bili v preteklosti že dogovorjeni.

KSJS je v sporočilu za medije zapisala še, da bi se morala pogajanja o prenovi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij v skladu s 6. točko Dogovora o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/2022, z dne 25. 10. 2022) zaključiti do 30. 6. 2023. »Osem mesecev po tem roku smo, kot vse kaže, na začetku. Ogorčenje med članstvom je vse večje, saj je videti, da Vlada RS s svojo zavezo, da si želi pogajanj in skupnega dogovora o prenovi plačnega sistema v javnem sektorju, ne misli resno. V KSJS smo prepričani, da obstoječi plačni sistem zaradi anomalij ni več stabilen, zato nov plačni sistem potrebujemo. Zagovarjamo, da mora biti prenovljeni plačni sistem za zaposlene stimulativen ter privlačen za mlade strokovnjake in strokovnjakinje, ki jih javni sektor nujno potrebuje. Le tako bo mogoče ohraniti kakovost javnih storitev, slednja pa bi morala biti osrednji cilj reforme, saj je v interesu vseh državljank in državljanov.«

KSJS od Vlade RS pričakuje, da bo takoj sklicala pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja in na njih predstavila predlog odprave plačnih nesorazmerij ter višino regresa za letni dopust za leto 2024.

Ministru za finance kot vodji vladne pogajalske skupine sta sindikalni pogajalski skupini v minulih dneh posredovali tudi skupni predlog za nov znesek regresa za letni dopust v letu 2024, in sicer sta predlagali regres v višini 1.500 evrov. Z dogovorom o uskladitvi vrednosti plačnih razredov plačne lestvice in datumu izplačila regresa za letni dopust v letu 2024 (Uradni list RS, št. 12/2024 z dne 9. 2. 2024) je bil namreč dogovorjen datum izplačila regresa za letni dopust v letu 2024, ne pa tudi njegova višina. Glede na trenutne razmere (tj. zastoj v pogajanjih, uskladitev vrednosti plačnih razredov zgolj z delom inflacije in šele od junija 2024 naprej) in upoštevaje predvidene višine regresa v gospodarstvu (neobdavčena in neoprispevljena višina regresa v vrednosti povprečne plače) je, kot je poudarila KSJS, predlog sindikatov razumen in izvedljiv.