Ljubljana, 5. 8. 2021

Za odprte fakultete

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) smo se pridružili drugim podpisnikom v skupnem javnem pozivu, naj se v študijskem letu 2021/22 omogoči izvedba študijskega procesa v prostorih univerz. 

Podpisniki poziva se zavedamo resnosti razmer, v katerih živimo, sproti opozarjamo na težave, ki se pojavljajo, in pristojne pozivamo, naj jih rešujejo. Podajamo tudi predloge, s katerimi želimo ohranjati kakovost izvajanja študijskega procesa in omogočiti, da bi ta potekal v prostorih fakultet. Prioriteta letošnjega leta je skrb za zdravje zaposlenih in študentov v vseh visokošolskih inštitucijah.

Javni poziv za izvedbo študijskega procesa v prostorih univerz si lahko v celoti preberete v nadaljevanju:

Skupni poziv za omogočitev izvedbe študijskega procesa v prostorih univerz v študijskem letu 2021/2022

Podpisniki tega poziva za javnost se zavedamo resnosti razmer, v katerih živimo, tekoče opozarjamo na odprte probleme, pozivamo pristojne k njihovemu reševanju in podajamo predloge, s katerimi želimo ohranjati kakovost izvajanja študijskega procesa in omogočiti njegovo izvajanje v prostorih fakultet. Prioriteta letošnjega leta je skrb za zdravje zaposlenih in študentov v vseh visokošolskih inštitucijah.

Kljub dejstvu, da se študijsko leto 2020/21 še ni izteklo, na univerzah, članicah RKRS že načrtujemo aktivnosti za nemoten pričetek študijskega leta 2021/22, pri čemer je ključna komunikacija s pristojnim ministrstvom, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in Vlado Republike Slovenije, ki z odloki določa možnosti za izvedbo pedagoškega procesa.

Način izvajanja študijskega procesa v študijskem letu 2021/2022 mora biti drugačen, kot v preteklem letu in pol, saj imamo tokrat, za razliko od prejšnjih študijskih let, ki jih je zaznamovalo zaprtje visokošolskih zavodov zaradi razglašene epidemije, rešitev, ki je do sedaj ni bilo. To je ustrezna precepljenost, s katero lahko zagotovimo nemoten potek pedagoškega procesa v prostorih visokošolskih zavodov, za posamezne skupine pa še vedno obstaja možnost testiranja. Podpisniki javnega poziva si bomo prizadevali, da se tako kot v ostalem javnem življenju tudi na univerzah upošteva pravilo PCT, s čimer se ukrepi za varovanje zdravja omilijo, za samo izvedbo pedagoškega procesa pa to pomeni lažje načrtovanje ter izvedbo, ki bi lahko skozi celotno študijsko leto 2021/22 potekala kontinuirano v prostorih fakultet.

S tem javnim pozivom pozivamo vse pristojne, da takoj odločijo, da ostanejo visokošolski zavodi odprti za vse tiste, ki ustrezajo kategorijam PCT, in se jim zagotovi nemoten dostop do prostorov fakultet za izvedbo pedagoškega, raziskovalnega in delovnega procesa, hkrati pa se omogoči tudi brezplačno testiranje zaposlenih in študentov, ki ne izpolnjujejo pogojev PC.

Pričakujemo tudi, da bomo univerze obravnavane kot prioriteta za izvedbo investicij, in sicer tako v nove stavbe, kot v tem trenutku za ureditev ustreznega prezračevanja, ki pomeni dolgotrajno pozitivno rešitev tudi za širjenje drugih obolenj.

Na univerzah bomo storili vse, kar je v naši moči, da bi se lahko študijsko leto 2021/2022 izvajalo v predavalnicah, zato ponovno pozivamo zaposlene in študente k cepljenju, četudi se moramo zavedati, da je to v Republiki Sloveniji prostovoljno.

 • Podpisniki poziva:
 • Rektorska konferenca Republike Slovenije
 • predsednik Rektorske konference in rektor UM prof. dr. Zdravko Kačič
 • podpredsednik Rektorske konference in rektor UL prof. dr. Igor Papič
 • članica Rektorske konference in rektorica UP prof. dr. Klavdija Kutnar
 • član Rektorske konference in rektor UNG prof. dr. Danilo Zavrtanik
 • Visokošolski sindikat Slovenije, predsednik doc. dr. Gorazd Kovačič
 • Študentska organizacija Slovenije, predsednik Andrej Pirjevec
 • Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, glavni tajnik Branimir Štrukelj
 • Sindikat delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, podpredsednik Bojan Ravnikar

 

 • Maribor, 4. avgust 2021