Ljubljana, 5. 3. 2019

Za ohranjanje delovnih mest v javnem sektorju

sporočilo za medije!

ZA OHRANJANJE DELOVNIH MEST V JAVNEM SEKTORJU

SVIZ odločno nasprotuje prenašanju storitev, ki se izvajajo v javnih šolah in vrtcih, k zasebnim izvajalcem in si prizadeva, da bi ta delovna mesta ostala v javnem sektorju.


Ljubljana, 5. marca 2019 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture je pred dnevi prejel vnovično opozorilo sindikata zavoda Osnovne šole Olge Meglič Ptuj o uvedbi postopka javnega naročila za storitev čiščenja in nameri vodstva šole prenesti čistilke k zasebnemu izvajalcu storitve čiščenja. Ravnateljica namreč navkljub negativnemu mnenju sindikata zavoda in večkratnim pozivom, naj omenjeni postopek prekine, vztraja pri oddaji storitve čiščenja zasebnemu izvajalcu in prenosu delavk na drugega delodajalca, zato jo je tudi vodstvo SVIZ pozvalo, naj prekine postopek javnega naročila in zagotovi, da bodo delavke (čistilke) tudi v prihodnje ostale zaposlene v javnem sektorju.

SVIZ prenašanju storitev, ki se izvajajo v javnih šolah in vrtcih – najsi gre za zagotavljanje prehrane v vrtcih in šolah, čiščenje, tehnične službe ali izvajanje računovodskih storitev –, na zasebne izvajalce že ves čas odločno nasprotuje in si prizadeva, da bi ta delovna mesta ostala v javnem sektorju. Izkušnje s čistilnimi servisi pred leti so že potrdile, da se kakovost opravljenega dela po prehodu k zasebniku ne izboljša, večinoma pa velja, da so delavke in delavci bolj izkoriščani. Tudi v izpostavljenem primeru Osnovne šole Olge Meglič Ptuj gre, žal, za nadaljevanje trenda, da vodstva vrtcev in šol sledijo zgolj cilju t. i. optimizacije stroškov. SVIZ je s svojim nasprotovanjem omenjenim praksam v preteklosti že večkrat seznanil pristojne ministre, tokrat ministra za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Pikala. Od slednjega kot člana aktualne Vlade RS, ki je tudi v koalicijskem sporazumu zapisala, da si bo (tudi v zgled zasebnemu sektorju) prizadevala zamejiti prekarnost ter bo v skladu s tem uvedla »zaposlitev ‘outsourcanih’ delavcev oziroma se bodo iskale druge rešitve za zaposlitev takih delavcev v javni upravi«, sindikat pričakuje, da bo zavzel odločno stališče proti prenašanju storitev iz javnih vrtcev in šol k zasebnikom.

X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije