Ljubljana, 4. 2. 2022

Za prava pogajanja in ustrezno ovrednotenje dela vseh zaposlenih!

Po včerajšnji izredni seji Glavnega odbora Sindikata, vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (GO SVIZ), na kateri so njegovi članice in člani v luči neodzivnosti resornega ministrstva in Vlade RS pretresali zahteve o ustreznem ovrednotenju dela zaposlenih v vzgoji, izobraževanju, raziskovanju in kulturi ter se opredeljevali do vprašanja stavke, je glavni tajnik sindikata Branimir Štrukelj danes, 4. februarja 2022, sklepe najvišjega organa sindikata med kongresoma predstavil na novinarski konferenci.

Že v samem uvodu je glavni tajnik navzoče seznanil z odločitvijo 54-članskega glavnega odbora, da bo SVIZ v prihodnjih dneh pozval članstvo v vrtcih in šolah, naj se opredeli o izvedbi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. O stavki se bo tako izrekalo več kot 32.000 članic in članov, k opredeljevanju pa bodo povabljeni tudi nečlani, v približno 760 vzgojno-izobraževalnih zavodih po vsej Sloveniji, v katerih je SVIZ na omenjenih ravneh svojih dejavnosti organiziran. Če se bodo članice in člani v vrtcih in šolah večinsko izrekli za stavko, jo bo sindikat organiziral 9. marca letos, njen potek pa bo usmerjal glavni odbor, ki se je na včerajšnji izredni seji že preimenoval v glavni stavkovni odbor.

V svojih zahtevah, ki jih je mogoče povzeti kot zahtevo po takojšnji sklenitvi sporazuma o ustreznem ovrednotenju in plačilu dodatnega dela, ki ga vsi zaposleni v vzgoji in izobraževanju opravljajo v zdajšnjih izrednih razmerah, povezanih z obvladovanjem epidemije covida-19, ter kot zahtevo po zvišanju plač prav vseh zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, bo SVIZ vztrajal do uresničitve.

Branimir Štrukelj: »Ni mogoče sprejeti, da v zaostrenih razmerah v vzgoji in izobraževanju, ki so povezane z obvladovanjem epidemije covida-19, oblast in ministrstvo ravnata, kot da gre za običajno situacijo. Zaposleni so izčrpani, vse več je bolniških odsotnosti in karanten.«   

Glavni tajnik SVIZ je novinarke in novinarje seznanil tudi z odločitvijo Sindikalne konference visokega šolstva in znanosti SVIZ, ki je na seji svojega predsedstva včeraj sprejela kategorično zahtevo po takojšnjem dvigu plačnega stropa tudi za zaposlene v znanosti in raziskovanju po vzoru tovrstnega premika za zdravnike in zobozdravnike. Ob tem je še enkrat več izpostavil, da sindikat nikakor ne nasprotuje zvišanju plač zaposlenih v omenjenih poklicnih skupinah, a ne sprejema potez oblasti, s katerimi ta favorizira samo nekatere delavke in delavce v javnem sektorju. Pogajanja, kakršna so bila omogočena v zdravstvu, mora Vlada RS zagotoviti tudi za vse druge poklicne skupine, ki so del javnega sektorja.

V sklepnem delu srečanja z novinarji je Branimir Štrukelj prenesel splošno ogorčenje nad načinom delovanja oblasti, izrazito nespoštljivim odnosom oblasti do zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, na kar so na izredni seji opozorili članice in člani Glavnega odbora. Zaposleni si namreč zelo prizadevajo, da ohranjajo vrtce in šole kot enega ključnih podsistemov družbe odprte, ter tako prispevajo k delovanju celotne družbe, a jim oblast ni pripravljena prisluhniti. Celo več, v pismu, ki ga je kot odgovor na pozive SVIZ pred dnevi na sindikat naslovilo resorno ministrstvo, šolska oblast cinično zanika, da naj bi bile razmere zahtevne, nevarne ali da so obremenitve v vrtcih in šolah ter še zlasti v vzgojnih zavodih skrajne. V luči takšnega odnosa je glavni tajnik sindikata izpostavil še problematiko nesprejemljivo nizkega plačila pomočnic vzgojiteljic, ki je ministrstvo prav tako noče videti oziroma nasloviti, ter opozoril na zahtevne pogoje, v katerih trenutno ob vseh zahtevanih varnostno-zdravstvenih ukrepih in pomanjkanju kadra delajo vodstva šol.

Vabimo vas še k ogledu posnetkov današnje novinarske konference sindikata:

 

 

 

Komentarji
Milica
16.02.2022

V celoti se strinjam, zato podpiram stavko za izboljšanje celotnega sistema.

Jože Gozd
09.02.2022

Spoštovani, berem prispevek in se mi pojavlja dilema. Govorite o visokošolskih učiteljih/profesorjih z doktoratom in izenačenju z zdravniki. Pa me zanima, kaj pa višješolski predavatelji z doktoratom in nazivom svetnik? Imamo najvišjo možno izobrazbo in naziv. A s(m)o manj vredni? Pa imamo ravnotako ponovna imenovanja, kar pomeni, da lahko vsakih 5 let ostanemo brez službe, če ne izpolnimo pogojev. Tako radi nas enačite srednjimi šolami, kjer je sluzba "večna", pomeni brez dodatnih pogojev. In ne mi z 1 razred višjo plačo na VŠ. Spadami kvečjemu v VIS kategorijo. Zanimivo, da nas nikjer ne omenjate, kot, da nas ni.. Ali pa smo premajhno volilno telo?

Prosil bi za javen odgovor in pojasnilo!

Lep pozdrav,
Jože

Vaš komentar