Ljubljana, 12. 7. 2022

Za prejšnjo sestavo svetov

sporočilo za medije!

 

ZA PREJŠNJO SESTAVO SVETOV

SVIZ ob obravnavi predloga zakona proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti, ki ga je v parlamentarni postopek vložil Inštitut 8. marec, ponavlja odločno podporo povrnitvi ureditve na področju sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov.

Ljubljana, 12. julija 2022 –  Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture (SVIZ) ob današnji obravnavi predloga zakona proti škodljivim ukrepom pretekle oblasti na Odboru Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo, ki ga je v parlamentarni postopek vložil Inštitut 8. marec, ponavlja odločno podporo povrnitvi ureditve na področju sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov. Stališče sindikata je namreč, da je oblast v prejšnji sestavi s posegom, s katerim je zaposlenim v vzgoji in izobraževanju (zlasti strokovnemu osebju) v svetih vrtcev in šol vzela po dva člana, nepremišljeno posegla v bistvo dobro domišljenih razmerij, obenem pa izkazala nezaupanje do zaposlenih v vrtcih in šolah ter odprla vrta odločilnemu vplivu politike na delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov.

SVIZ je že pred sprejetjem spremembe 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), s katerim se je sestava svetov vrtcev in šol spremenila, temu posegu politike kategorično nasprotoval. Med zaposlenimi v slovenskih vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter dijaških domovih – torej izključno med tistimi, ki se jih spreminjanje sestave svetov neposredno tiče – je sindikat v predzadnjem mesecu lanskega leta zbral tudi kar 24.224 podpisov proti spreminjanju sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov, ki jih je zatem 26. 11. 2021 predal tedanjemu predsedniku Državnega zbora RS Igorju Zorčiču. SVIZ je s tem prenesel nedvoumen poziv zaposlenih v šolstvu, naj se v svetih vzgojno-izobraževalnih zavodov ohranijo obstoječa razmerja med deležniki, saj je koncept, kakršen je bil pred spremembo, več kot dve desetletji zagotavljal stabilno in kakovostno delovanje slovenskega vzgojno-izobraževalnega sistema. SVIZ torej podpira povrnitev ureditve na področju sestave svetov vzgojno-izobraževalnih zavodov, ob tem pa še enkrat ponavlja prepričanje, da posegov v koncept delovanja vrtcev in šol – kar je omenjena sprememba v sestavi svetov zagotovo bila – ne gre uvajati na hitro, temveč ti zahtevajo temeljit premislek in poglobljene evalvacije.

***

Sandi Modrijan, tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije