Ljubljana, 18. 9. 2017

Za šolstvo zmanjka

Ob začetku letošnjega šolskega leta, ki naj bi ga spremljala predvsem pozitivno pričakovanje in navdušenje, je španski učiteljski sindikat FECCOO opozoril na vse več pomanjkljivosti v tamkajšnjem izobraževalnem sistemu.  Devet let po začetku gospodarske krize se namreč izobraževalni sektor v Španiji zaradi kronično nizkega financiranja ob siceršnji izpričani gospodarski rasti spoprijema  številnimi težavami.

Sindikat FECCOO, ki je tudi član Izobraževalne internacionale, opozarja, da je država plačala gospodarsko krizo s precejšnjim zmanjšanjem proračuna, namenjenega socialnim pravicam, med katerimi je tudi pravica do izobraževanja. Javno porabo je oblast v Španiji omejila predvsem na področju ukrepov za spodbujanje enakosti, kot so štipendije, in tako poslabšala dostopnost do izobraževanja mladim iz socialno in ekonomsko manj spodbudnih okolij.  

Naložbe v izobraževanje so se v Španiji od leta 2009 do 2015 zmanjšale za 13,2 odstotka, leta 2014 pa so za to področje namenili do zdaj najnižji odstotek BDP – 4,29 odstotka. Kot posledica krčenja sredstev se je že četrto leto zapored zmanjšala tudi zaposlenost v izobraževalnem sektorju, in sicer je bilo leta 2014 v španskih šolah zaposlenih 20.000 manj učiteljic in učiteljev kot leta 2010. Poleg tega kar četrtina pedagoških delavcev zaposlena zgolj začasno, kar je v primerjavi z letom 2011 za 64 odstotkov več. Španski učiteljski sindikat od tamkajšnje oblasti pričakuje, da ob gospodarski rasti ne bo prezrla izobraževalnega sistema, da bo odstopila od nekaterih načrtovanih reform le-tega in da se bo s sindikati začela pogajati o načrtu zaposlovanja v izobraževanju, s katerim naj bi zagotovili številne nove zaposlitve.

Vir: Education International, https://www.ei-ie.org/en/detail/15355/spain-frozen-investment-and-reduced-budgets-overshadow-the-new-school-year, 18. 9. 2017