Ljubljana, 30. 11. 2023

Za stabilno in ustrezno financiranje javne RTV

sporočilo za medije!


ZA STABILNO IN USTREZNO FINANCIRANJE JAVNE RADIOTELEVIZIJEZa Sviz in Sindikalno konferenco kulturnih organizacij povsem nesprejemljivo, da bi posledice večletne neustrezne politike vodenja zavoda z odpuščanjem in zniževanjem plač  prenesli na zaposlene.Ljubljana, 30. novembra 2023 – Ob informacijah o aktualnem dogajanju v javnem zavodu Radiotelevizija Slovenija tudi v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture in naši Sindikalni konferenci kulturnih organizacij delimo ogorčenje v povezavi s predlogi Sveta RTV Slovenija o možnem reševanju finančne krize zavoda z ukinjanjem glasbene produkcije, založniške dejavnosti, mediateke, informativnega programa drugega program televizije Slovenija, radijskega uredništva za tujo javnost ter regionalnih centrov Maribor in Koper. Pridružujemo se opozorilom, da bi takšni resni posegi, ki pa bi prinesli le kratkotrajno finančno olajšanje v poslovanju RTV Slovenija, pomenili obsežno, dolgoročno in nepopravljivo škodo za kakovost delovanja javne službe in celotno slovensko medijsko okolje.

Prav tako je za Sviz in Sindikalno konferenco kulturnih organizacij povsem nesprejemljivo, da bi posledice večletne neustrezne politike vodenja zavoda z odpuščanjem in zniževanjem plač prenesli na zaposlene, saj so se ti že skozi zadnja leta z racionalizacijo in optimizacijo dela nenehno prilagajali finančnim in kadrovskim rezom, ob tem pa ohranjali in nadgrajevali visoko kakovost delovanja javne radiotelevizije. Sviz se skupaj s svojo Sindikalno konferenco kulturnih organizacij pridružuje številnim pozivom, da je izpostavljeno problematiko nujno rešiti celostno in zagotovitvi dolgoročno vzdržno delovanje Radiotelevizije Slovenija kot kakovostnega javnega medijskega servisa. Pri tem so ključni prav zaposleni, ki jim sindikat izreka  trdno podporo.


X X X X X

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar