Ljubljana, 13. 1. 2020

Za starše prvošolčkov dodaten plačan dan dopusta

11. januarja letos je začela veljati novela zakona o delovnih razmerjih (ZDR), ki vsem zaposlenim staršem, tudi v zasebnem sektorju, zagotavlja pravico do dodatnega plačanega dne dopusta v primeru spremstva prvošolca v šolo na prvi šolski dan.

Novela ZDR, ki jo je pripravila Levica, je med osebne okoliščine, za katere ima delavec pravico do plačane odsotnosti z dela, dodala spremstvo prvošolca v šolo na prvi šolski dan. Cilj je bil izenačiti zaposlene v zasebnem in javnem sektorju. Slednjim dodaten dan plačane odsotnosti za to namreč že pripada.

Ker gre za izredni dopust, ga bo delodajalec delavcu odmeril, če bo ta zanj zaprosil in predložil dokazilo, da gre njegov otrok v prvi razred. Ker je treba izredni dopust izrabiti ob nastanku okoliščine, pa ga bo delavec lahko izrabil le na prvi šolski dan - torej ne prej in ne pozneje.

Dan izrednega dopusta pripada obema staršema.

Gre sicer za prvo spremembo ZDR, ki je bila v DZ sprejeta, ne da bi bila usklajena s socialnimi partnerji. Delodajalci so namreč zakonu nasprotovali, saj so ocenjevali, da je bila ureditev ustrezna že doslej. Opozarjali so in utemeljevali svoje stališče s pojasnili, da je ZDR - ki velja za delavsko ustavo – že določal en dan dodatnega dopusta za vse starše, ki imajo otroke, stare do 15 let, poleg tega pa je omogočal tudi, da delavec en dan dopusta v letu lahko koristi po svoji odločitvi brez soglasja delodajalca.

 

Komentarji
roza
13.01.2020

Delodajalci v Sloveniji še vedno niso prišli do spoznanja, da so delavci njihovo bogastvo, saj brez njih tudi podjetij ni...
Še vedno marsikdo tretira delavca kot potrošni material in strošek...
Žal smo še vedno 100 let od razvitega kapitalizma...

Hvala sindikatu za vsako pridobljeno pravico...

Vaš komentar