Ljubljana, 24. 7. 2017

Za takojšnje izboljšanje razmer v znanosti

sporočilo za medije!


ZA TAKOJŠNJE IZBOLJŠANJE RAZMER V ZNANOSTI


SVIZ je kritičen do dozdajšnje brezbrižnosti predsednika vlade ob številnih svarilih, da se pogoji za raziskovalno delo v naši državi že nekaj let izrazito slabšajo.


Ljubljana, 24 julija 2017 – Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) pozdravlja napoved, da bo predsednik Vlade RS dr. Miro Cerar po sicer večmesečnih vztrajnih prizadevanjih, da bi jim prisluhnil, le sprejel predstavnike s področja znanosti, a je hkrati nadvse kritičen do njegove dozdajšnje brezbrižnosti ob številnih svarilih, da se pogoji za raziskovalno delo v naši državi že nekaj let izrazito slabšajo. Na to, da je politika države na področju raziskovanja ter tudi izobraževanja in kulture povsem zgrešena, SVIZ vztrajno opozarja že več let, a premier do zdaj ni pokazal pripravljenosti, da bi omenjenim področjem priznal ključno vrednost pri vzpostavljanju uspešnejše prihodnosti slovenske družbe in se za njih odločno zavzel. Še več, pred dobrima dvema letoma je povsem prezrl pričakovanja in zahteve več kot 39 tisoč podpisnic in podpisnikov peticije Za ohranitev kakovostnega javnega izobraževanja in odličnosti raziskovalnega dela, s katero je SVIZ vlado tedaj pozval, naj nemudoma preneha z uničujočo prakso zmanjševanja sredstev za javno izobraževanje in raziskovanje. Prav tako si je SVIZ letos spomladi – žal brezuspešno – prizadeval, da bi oblastniki tudi upoštevaje ugotovitve Evropske komisije, da Slovenija premalo vlaga v raziskave in razvoj, ter zaskrbljujoče podatke, da so se od leta 2011 zmanjševala predvsem javna, proračunska sredstva za znanost, v Nacionalni reformni program in Program stabilnosti za leto 2017 zapisala zavezo, da bo Slovenija v prihodnjih dveh letih povečevala proračunska sredstva za znanost in izobraževanje. SVIZ je neomajno prepričan, da bi morala slovenska vlada sicer že zdavnaj prepoznati izobraževanje, znanost in kulturo kot nosilne stebre stabilnosti Slovenije, a obenem izraža pričakovanje, da bo predsednik vlade vsaj danes z vso resnostjo prisluhnil predstavnikom znanosti in zagotovil ustrezno prihodnje financiranje raziskovalnega dela ter tako omogočil kakovosten razvoj države in boljšo prihodnost prebivalstva.