Ljubljana, 30. 5. 2022

V pričakovanju tvornega socialnega dialoga

Ljubljana, 30. 5. 2022

 

KSJS pozitivno ocenjuje vsebino Koalicijskega sporazuma, od vlade pa pričakuje tvoren socialni dialog in enakopravno partnerstvo

V Konfederaciji sindikatov javnega sektorja (KSJS) čestitamo novoizvoljenemu predsedniku Vlade RS in mu želimo dovolj poguma za uresničevanje danih zavez ter prave zavzetosti za enakopravno partnerstvo med vlado, sindikati in delodajalci.

Predsedstvo KSJS se je na današnji seji seznanilo z javno objavljenim Koalicijskim sporazumom in ga v pretežnem delu pozitivno ocenilo, saj so kot prioriteta izpostavljeni pravi ukrepi, ki jih izpostavlja tudi KSJS v svojih programskih dokumentih.

V teh dneh pozorno spremljamo predstavitve kandidatk in kandidatov za ministrice in ministre nove vlade. Zavedamo se, da so pred bodočo vlado pomembni in zahtevni izzivi, pri reševanju katerih želimo sodelovati tudi sami. Urediti je treba zdravstvo, ki bo temeljilo na kakovostnih in vsem pravočasno dostopnih javnih storitvah. Zagotoviti je treba ustrezna (zadostna) sredstva za financiranje dolgotrajne oskrbe ter pogoje za izvajanje vseh potrebnih storitev dolgotrajne oskrbe. Soočiti se je treba s spremembami pokojninske in invalidske zakonodaje in zagotoviti nov vir sredstev za ta namen (demografski sklad). Pričakujemo tudi začetek pogovorov o postopnem skrajševanju delovnika oziroma delovnega tedna ter o zelenem prehodu.

Zato od nove vlade pričakujemo takojšen začetek pogovorov in podpis dogovora o ponovni vzpostavitvi Ekonomsko-socialnega sveta.

Nujno je tudi takoj začeti pogajanja o plačah in plačnem sistemu v javnem sektorju, saj so v dejavnostih zdravstva in socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja še vedno odprte stavke z jasnimi stavkovnimi zahtevami. Ena prvih prioritet mora biti normalizacija razmer na RTV Slovenija, kjer ravno tako poteka stavka. Nujni so depolitizacija in zagotovitev novinarske, uredniške in institucionalne avtonomije ter svoboda medijev na splošno.

Konferenca KSJS je marca letos sprejela naslednje zahteve, o katerih moramo nemudoma začeti pogajanja:

1.      Takojšnji dogovor o uskladitvi višine vrednosti plačnih razredov - najmanj z inflacijo v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18) in o spremembah plačne lestvice.

2.      Takojšnje zvišanje plač vsem javnim uslužbencem glede na že dogovorjena zvišanja plač oziroma plačnih razredov posameznim skupinam zaposlenih v javnem sektorju.

3.      Takojšnje zvišanje plač v spodnji tretjini plačne lestvice v skladu z Dogovorom o odpravi varčevalnih ukrepov (Uradni list RS, št. 88/21).

4.      Izpolnitev nerealiziranih zavez vlade iz veljavnih dogovorov in stavkovnih sporazumov.

5.      Takojšnja uskladitev premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v višini, kot jo predvideva Aneks h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 115/05) ter poračun premij za nazaj, vključno z izpadlimi donosi pri vplačilih za leto 2022.

6.      Dosledno spoštovanje zaveze iz Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), da je o temeljnih vprašanjih s področja uslužbenske zakonodaje (ZJU) in sistema plač v javnem sektorju (ZSPJS) potrebno soglasje reprezentativnih sindikatov javnega sektorja in vlade.

Ker je skrajni rok za izplačilo regresa 30. 6. 2022, KSJS pričakuje, da se bodo pogajanja o višini regresa za letni dopust za leto 2022 začela takoj.

Zavedamo se, da bo prihodnji čas dinamičen in zahteven, a v KSJS smo nanj pripravljeni. Želimo si konstruktivnih in učinkovitih pogajanj in usklajevanj ter vlade, ki bo spoštovala zaveze, ki so jih dale koalicijske stranke pred volitvami. Samo s pravim socialnim dialogom, z enakopravnim sodelovanjem vseh partnerjev, lahko pridemo do novega družbenega (socialnega) dogovora, ki bo pomenil zadostno soglasje in podlago za prihodnje spremembe družbenih podsistemov, ki bodo vodile v čim večjo kakovost življenja ljudi.

Predsedstvo KSJS želi ob začetku mandata uspešno delo tudi vsem poslankam in poslancem Državnega zbora, ki bo v dobro skupnosti ter s posluhom za delavke in delavce. Pričakujemo, da bo parlamentarna večina prepoznala pomen socialnega partnerstva in vlogo, ki jo ima pri tem Ekonomsko-socialni svet.

Branimir Štrukelj, predsednik KSJS