Ljubljana, 15. 7. 2020

Za umik iz javne obravnave

Reprezentativne sindikalne centrale – med njimi Konfederacija sindikatov javnega sektorja (KSJS), katere član je SVIZ – so 14. julija 2020 vlado, DZ in poslanske skupine pozvale, naj se predlogi novel medijskih zakonov takoj umaknejo iz javne obravnave. Opozorile so na škodljive posledice, ki bi jih spremembe prinesle, in zahtevale transparentno usklajevanje predlogov.

Podpisniki poziva – ob KSJS še Konfederacija sindikatov Slovenije Pergam, Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Konfederacija sindikatov 90 Slovenije in Konfederacija novih sindikatov Slovenije Neodvisnost – so poudarili, da z zaskrbljenostjo spremljajo poskus spreminjanja svežnja medijske zakonodaje, ki po njihovi oceni močno posega v dejavnost javne službe, ki jo izvaja Radiotelevizija Slovenija, s tem pa tudi ogroža več sto delovnih mest v javnem zavodu. Zlasti predlog zakona o Radioteleviziji Slovenija močno krči razpoložljiva sredstva za delovanje zavoda, onemogoča kakovostno izvajanje javne službe, ogroža delovna mesta, prinaša komercializacijo RTVS in jo s tem postavlja v veliko odvisnost od tržnih virov z vsemi negativni učinki, ki jih to prinaša za izvajanje javne službe in uporabnike storitev, so navedli. Prepričani so, da je tak način sprejemanja zakonodaje, ki ureja delovanje javnih služb, nesprejemljiv, neodgovoren in škodljiv: »Izvajanje javne službe ne more in ne sme biti izključno stvar vladajoče koalicije, ki bi izvajanje javne službe prikrojila svojim potrebam, temveč gre za odločitev, ki mora biti pripravljena in sprejeta s soglasjem in v interesu širše javnosti in ob vključevanju vseh relevantnih deležnikov.«

V pozivu je podčrtano tudi, da je oblast z načinom priprave svežnja medijske zakonodaje relevantne deležnike iz postopka priprave in sprejemanja izključila, izjemno kratek rok za javno obravnavo pa ob tem jasno sporoča, da gre pri javni obravnavi v konkretnem primeru zgolj za formalnost in ne za dejansko željo pridobitve odzivov javnosti. S pismom vladi in ministrstvu za kulturo so se sindikalnim centralam z opozorili pridružili v Sindikatu kulture in narave Slovenije Glosa ter prav tako poudarili, da odločno zavračajo »že kar običajne načine postopanja, s časovnim pritiskom izsiljene in rokohitrsko pripravljene zakonodajne predloge, ki so tako rekoč brez javne razprave v parlamentarni proceduri«. Nekajdnevno javno razpravo so ocenili kot nesprejemljivo. Zahtevajo, da se jo pripravi resno in skrbno ter z upoštevanjem vseh demokratičnih standardov ter strokovne in druge javnosti.

Predlogi novel so tudi sicer naleteli na številne burne odzive v domači in prav tako mednarodni javnosti – glede same vsebine kot tudi kratkega roka javne obravnave. Iz vrst koalicije in ministrstva za kulturo so naknadno zagotovili, da bo slednja podaljšana do konca avgusta.