Ljubljana, 10. 2. 2022

Začelo se je opredeljevanje o stavki

 

GLASOVANJE O STAVKI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJUSpoštovane članice, spoštovani člani,

v zadnjem letu in pol smo predstavnikom šolske oblasti najprej večkrat predlagali, zatem pa tudi zahtevali, da se dogovorimo o ovrednotenju in plačilu povečanih delovnih obremenitev in tveganj za zdravje, ki ste jim zaradi navzočnosti koronavirusa SARS-CoV-2 in epidemije covida-19 izpostavljeni zaposleni v vzgoji in izobraževanju. A od oblasti ves ta čas nismo prejeli niti vljudnostnega odgovora, kaj šele, da bi nas resorno ministrstvo in Vlada RS povabila na pogovore.

Nepripravljenost na dostojen dialog, ignoriranje naših legitimnih zahtev članice in člani, kot razberemo iz vaših odzivov, večinsko razumete kot izraz skrajno nespoštljivega, povsem neprimernega odnosa Vlade RS do zaposlenih. S skrajnimi napori in ob povečanem tveganju za lastno zdravje si prizadevate, da ostajajo vrtci, šole, dijaški domovi in vsi drugi vzgojno-izobraževalni zavodi odprti, da delujejo. To je v dobro celotne družbe, a oblast o težavnih razmerah in pričakovanjih, ki jih upravičeno imate, ne želi niti slišati. Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) zato zahteva, da vlada z zaposlenimi vzpostavi spoštljiv dialog in da sklenemo takojšnji pisni dogovor o ovrednotenju in plačilu dodatnih delovnih obremenitev ter povečanih tveganj za zdravje za čas spopadanja z epidemijo covida-19 na področju vzgoje in izobraževanja.

Istočasno, ko je vlada zavračala pogovore z nami, se je s posameznimi skupinami zaposlenih v javnem sektorju na ločenih pogajanjih dogovorila za znatno in trajno zvišanje plač – te se povečujejo v policiji, vojski, zdravstvu, nazadnje je bil sklenjen še poseben dogovor o zboljšanju plač za zdravnike. Plače strokovnih delavk in delavcev v vzgoji in izobraževanju so se zadnjih pet let zviševale nekajkrat počasneje kot v omenjenih skupinah, z aktualnimi zvišanji v zdravstvu, zlasti medicinskim sestram in zdravnikom, pa so se obstoječa plačna razmerja povsem porušila v škodo učiteljstva, vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter vsega drugega strokovnega osebja v vzgoji in izobraževanju, tudi ravnateljic in ravnateljev. A razvrednoteno ni bilo le pedagoško delo, enako velja tudi za zaposlene v plačni skupini »J«. Med slednjimi jih vse več – kljub temu, da imajo srednješolsko ali celo višješolsko izobrazbo ter da opravljajo zahtevno in odgovorno delo – prejema zgolj minimalno plačo. V SVIZ zahtevamo, da vlada ponovno vzpostavi ustrezna razmerja med primerljivimi delovnimi mesti, ki jih je z enostranskimi potezami porušila na škodo zaposlenih v vzgoji in izobraževanju.

Zaradi neodzivnosti Vlade RS, podcenjujočega odnosa do zahtev zaposlenih, zaradi česar se nezadovoljstvo v vrtcih in šolah hitro stopnjuje, se je 54-članski Glavni odbor SVIZ v tednu dni sestal na dveh izrednih sejah in se na zadnji, ki je potekala 3. 2. 2022, odločil, da članstvo pozove k opredelitvi o izvedbi splošne stavke v vzgoji in izobraževanju. Ta se bo, če jo boste zaposleni izglasovali, začela 9. marca 2022 in se nadaljevala glede na potek dogodkov in skladno z odločitvami Glavnega stavkovnega odbora SVIZ, ki bo aktivnosti vodil. Vse, spoštovani članice in člani, vas pozivava, da se glasovanja o stavki udeležite in izrazite svojo voljo!

Naše zahteve do oblasti, ki so sicer diferencirane za posamezne skupine zaposlenih in posamezne elemente delovnega razmerja, lahko po vsebini povzamemo, kot sledi:

  1. Takojšnja sklenitev dogovora o ovrednotenju in dodatnem plačilu povečanih delovnih obremenitev in ovrednotenju tveganj za zdravje za vse, ki jim to pripada.
  2. Ustrezno zvišanje plač strokovnim delavkam in delavcem, administrativnemu, tehničnemu in računovodskemu osebju glede na že dogovorjena zvišanja plač v drugih delih javnega sektorja.


Cilj prve navedene zahteve je skleniti sporazum, ki bi veljal za omejeni čas spopadanja z epidemijo covida-19, za čas izjemnih obremenitev, za izpostavljenost tveganjem. Za to je treba zagotoviti dovolj finančnih sredstev: sredstva za ustrezno plačilo nadurnega dela vzgojiteljem in pomočnikom v vrtcih, a hkrati tudi za plačilo nadurnega dela pri nadomeščanjih administrativnega, tehničnega in računovodskega osebja; sredstva za vsakovrstna nadomeščanja v šolah, za učitelje, knjižničarje, svetovalne delavce, »ROID-e«, za pomočnike ravnateljev in ravnatelje na eni strani, za plačilo nadur in nadomeščanj odsotnih administrativno-tehničnih delavk in delavcev na drugi strani.

Druga zahteva predvideva trajno zvišanje plač, ki je nujno, upoštevaje omenjena zvišanja v drugih delih javnega sektorja. Torej, ne zahtevamo, da bi šolstvo dobilo kaj več, vztrajamo zgolj, da plače zaposlenih v vzgoji in izobraževanju sledijo že dogovorjenim zvišanjem za druge poklicne skupine v javnem sektorju. Dvig plač pomočnikom vzgojitelja je nujen, ker ni sprejemljivo, da se odgovorno delo ovrednoti z minimalno plačo, hkrati pa tudi zato, ker so se znatno in trajno zvišale plače za primerljivo (ne enako) delovno mesto srednjih medinskih sester. To velja tudi za primerjavo med diplomiranimi medicinskimi sestrami (VII/1) in učitelji (VII/2). Visokošolske učitelje z doktorati znanosti je treba ponovno izenačiti z zdravniki specialisti. Enako velja tudi za zaposlene v skupini »J«, za varuhe – negovalce, za hišnike, kuharje, poslovne sekretarje, računovodje, ki se utapljajo v minimalni plači.

Naš cilj ni stavka, temveč sklenitev dogovora o naših zahtevah na primerljivih pogajanjih, kot so bila izpeljana v zdravstvu (in v enem delu še potekajo) ter kot so bila bliskovito izvedena za dvig plač zdravnikov in zdravnic. Časa za dogovor je dovolj, a če ta do 9. marca letos ne bo sklenjen, bomo zahteve od takrat naprej uveljavljali tudi s stavko. Mogoče je, da nam zahtevanega ne bo uspelo uveljaviti takoj, a če oblasti – zdajšnji in prihodnji – ne pokažemo jasno, da mislimo resno, da so naše zahteve utemeljene, da bomo pri njih vztrajali, bomo ostali, kjer smo. Zato, spoštovani članice in člani, glasujte za splošno stavko v vzgoji in izobraževanju, k opredeljevanju pa povabite tudi vse druge zaposlene v svojih zavodih. Skupaj smo močnejši!


Z lepimi pozdravi,


Jelka Velički, predsednica Glavnega stavkovnega odbora SVIZ

Branimir Štrukelj, glavni tajnik SVIZPriloge:
- Stavkovne zahteve SVIZ (.doc, .pdf)
- Navodila za glasovanje (.doc, .pdf)
- Glasovnica (opredeljevanje o stavki) (.doc, .pdf)
- Priloga 1 - Zapisnik o izidu glasovanja (.doc, .pdf)
- Priloga 2 - Sklep zbora sindikata zavoda (.doc, .pdf)
- Priloga 3 (Sklep o stavki - za direktorja, ravnatelja zavoda in predsednika Sveta zavoda) (.doc, .pdf)
- Posebna spletna stran z vsemi informacijami in dokumenti glede glasovanja o stavki - povezava

Komentarji
Rosvita
15.02.2022

Tudi jaz se strinjam z vašimi iin našimi zahtevami.
Ostanite zdravi.
Rosvita Pavlin

Brane
14.02.2022

Pozdravljeni,

mene pa zanima, ali se bo ta stavka obravnavala kot plačana ali pa bo neplačana?

Lp,

alenka turnšek
13.02.2022

V celoti se strinjam z zahtevami Glavnega stavkovnega odbora SVIZ.Pika!

Akenka Turnšek
OŠ Livada Ljubljana

Tjaša Bidovec
11.02.2022

Glede na izobrazbo in delovne obremenitve v času epidemije, je naše plačilo ponižujoče.

Vaš komentar