Ljubljana, 6. 2. 2019

Začenja se izvedba izobraževalnih seminarjev SVIZ

Prihodnji ponedeljek in torek, 11. in 12. februarja, bomo v Portorožu izpeljali izobraževalni seminar za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ v osnovnih in glasbenih šolah ter na zavodih za izobraževanje odraslih, prvega v nizu letošnjih seminarjev. Doslej se je za udeležbo prijavilo že več kot 370 zaupnikov.

Prvi dan seminarja bosta uvodoma zbrane najprej pozdravila predsednica sindikalne konference osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih Jelka Velički in glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj. Spregovorila bosta o specifičnih temah, ki zadevajo zlasti zaposlene v šolah, ter splošneje o aktualnih dogajanjih, pomembnih za članstvo sindikata in širše. V dopoldanskem delu (zaradi obveznosti, ki so se mu pojavile v vmesnem času, se nam bo minister pridružili prvi dan popoldne, med 15. in 16.30 uro) bo na seminarju sodeloval tudi minister za izobraževanje, znanosti in šport dr. Jernej Pikalo, ki bo spregovoril o aktualnih izzivih, prioritetah in glavnih področjih aktivnosti ministrstva, hkrati pa ga je SVIZ zaprosil, da bi se v svojem prispevku opredelil še do naslednjih tem: napovedane spremembe oziroma reforme na področju osnovnega šolstva (spremembe področne zakonodaje) ter oblikovanje Bele knjige za področje VIZ; vprašanje prenove kariernega sistema strokovnih delavcev s področja VIZ; ureditev delovnega časa učiteljev in opredelitev do morebitnih sprememb trenutno veljavne ureditve ter stališče do nadaljnjega urejanja delovnega časa v skladu s 3. točko Dogovora iz 2017 (Priloga 3); problematika spletne varnosti in aktivnosti MIZŠ, povezane z zagotavljanjem le-te za zaposlene v vzgoji in izobraževanju. V preostanku časa bo minister odgovarjal tudi na vprašanja udeležencev seminarja.

V popoldanskem delu bodo zbrani lahko prisluhnili strokovnemu sodelavcu SVIZ za pravne zadeve Jerneju Zupančiču, ki bo podrobneje predstavil problematiko varstva osebnih podatkov in s tem povezanih obveznosti sindikalnega zaupnika. Maja Vreča z Arnesa pa pripravlja zanimivo predavanje o problematiki nasilja in nadlegovanju na spletu, ki je vse bolj aktualna in, kot se zdi, v porastu.

Pred zaključkom prvega dne se bodo zaupnice in zaupniki razdelili še za delo v skupinah in v eni obravnavali najpogostejša pravna vprašanja, v drugi pa na praktičnem primeru obravnavali primer nasilja na delovnem mestu.

Večina drugega dne izobraževalnega seminarja bo posvečena nadvse aktualni temi, to je nova ureditev delovnega časa učiteljev, ki se uporablja v praksi od začetka tega šolskega leta. Dogodek se bo zaključil z zborom sindikalne konference.

Kot omenjeno uvodoma, je tokratni seminar prvi v vrsti izobraževalnih seminarjev za sindikalne zaupnice in zaupnike SVIZ. Preostali bodo izvedeni v naslednjih terminih:

25. in 26. 2. 2019 v Portorožu bo potekal izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja predšolske vzgoje;

18. in 19. 3. 2019 na Bledu bo potekal izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja srednjega, višjega šolstva in dijaških domov;

1. in 2. 4. 2019 na Bledu bo potekal izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja kulture;

8. in 9. 4. 2019 v Portorožu bo potekal izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami;

15. in 16. 4. 2019 v Strunjanu bo potekal izobraževalni seminar za sindikalne zaupnike s področja visokega šolstva in znanosti.