Ljubljana, 21. 8. 2018

Začetek volilnih zborov sindikalnih konferenc

Z volilnim zborom sindikalne konference predšolske vzgoje 30. avgusta v Ljubljani se nadaljujejo volilna opravila v luči prihajajočega 10. kongresa SVIZ, ki bo 19. in 20. novembra letos v Portorožu. Na volilnih zborih sindikalnih konferenc bodo zaupnice in zaupniki volili predsednike ter člane predsedstva svojih konferenc. 

Volilni zbor Sindikalne konference predšolske vzgoje, na katerega so vabljeni 104 novoizvoljeni zaupniki SVIZ v vrtcih, bo v četrtek, 30. avgusta 2018, ob 10. uri v Austria Trend hotelu (Dunajska cesta 154, Ljubljana).

Na dnevnem redu volilnega zbora so, med drugimi točkami, ugotovitev sklepčnosti volilnega zbora in imenovanje zapisnikarja, sprejem Poslovnika o delu zbora sindikalne konference, poročilo o delu sindikalne konference za obdobje 2014-2018, predstavitev kandidatov/kandidatk in predstavitev programov za predsednika/predsednico sindikalne konference za obdobje 2018 - 2022, predstavitev kandidatov za člane/članice predsedstva sindikalne konference za obdobje 2018 - 2022 ter seveda volitve omenjenih. Glavni tajnik SVIZ bo predstavil aktualna dogajanja ter pričakovana jesenska oziroma prihodnja dogajanja, zbrani pa bodo govorili tudi o aktualni problematiki na področju sindikalne konference.

Preostali volilni zbori bodo:
- Sindikalna konferenca srednjih, višjih šol in dijaških domov: 11. septembra;
- Sindikalna konferenca visokega šolstva in znanosti: 17. septembra;
- Sindikalna konferenca osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnih s posebnimi potrebami: 20. septembra;
- Sindikalna konferenca kulturnih organizacij: 24. septembra;
- Sindikalna konferenca osnovnih in glasbenih šol ter zavodov za izobraževanje odraslih: 25. septembra.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar