Ljubljana, 30. 8. 2018

Začetek volilnih zborov sindikalnih konferenc

Z volilnim zborom sindikalne konference predšolske vzgoje 30. avgusta v Ljubljani se nadaljujejo volilna opravila v luči prihajajočega 10. kongresa SVIZ, ki bo 19. in 20. novembra letos v Portorožu. Medtem ko so v letošnjem aprilu in maju potekale volitve novih sindikalnih zaupnic in zaupnikov, ki jim je mandat za štiriletno obdobje 2018–2022 začel teči z junijem, zdaj sledi še izvedba volilnih zborov sindikalnih konferenc (SK), na katerih zaupnice in zaupniki volijo predsednike ter člane predsedstva svojih konferenc.

Na prvem izmed volilnih zborov je bilo prisotnih 77 sindikalnih zaupnic in zaupnikov (od 104 vabljenih), ki so uvodoma potrdili Poslovnik o delu zbora sindikalne konference za prihodnje štiriletno mandatno obdobje. Predsednica sindikalne konference predšolske vzgoje v iztekajočem se mandatu Marjana Kolar je poročala o delu sindikalne konference v obdobju 2014-2018, zatem pa so se predstavili kandidatki za predsednico v novem štiriletnem mandatu in kandidati za člane predsedstva sindikalne konference. Za mesto predsednice sta kandidirali dosedanja predsednica konference Marjana Kolar, vzgojiteljica v Vrtcih Občine Moravske Toplice, in Petra Koritnik, vzgojiteljica v Vrtcu Jarše Ljubljana, medtem ko je bilo kandidatov za šestčlansko predsedstvo devet. Sindikalni zaupnice in zaupniki so na volitvah več glasov za vodenje SK v mandatu 2018-2022 namenili Petri Koritnik, ki bo tako tudi članica izvršilnega odbora SVIZ v prihodnjem štiriletnem mandatu. Člani predsedstva so postali:
Jolanda Borovnik, Vrtec pri OŠ Rače,
Lilijana Jevšinek, Vrtec Anice Černejeve Celje,
Karmen Kasesnik, Vrtec Velenje,
Matjaž Kolar, Vrtec Mengeš,
Dorijana Seljak, Vrtec La Coccinella Piran,
Savi Švigelj, Vrtci Brezovica.

V zaključku volilnega zbora je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj spregovoril še o aktualnem dogajanju ter pričakovanih prihodnjih aktivnostih in izzivih, zlasti kar zadeva pogajanja z novo vlado. Povsem ob koncu so zbrani sindikalni zaupnice in zaupniki spregovorili še o aktualni problematiki na področju sindikalne konference ter skupaj z glavnim tajnikom, s strokovnima sodelavcema sindikata za pravne zadeve in v medsebojni razpravi razrešili nekaj najbolj perečih dilem.