Ljubljana, 29. 8. 2022

Začetek volilnih zborov sindikalnih konferenc

Sorodne objave

V veliki dvorani na sedežu Glavnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je 29. avgusta 2022 v sklopu volilnih opravil pred 11. kongresom SVIZ potekal prvi v nizu šestih volilnih zborov sindikalnih konferenc sindikata. Svoje vodstvo za nov mandat, tj. za obdobje od leta 2022 do 2026, je dobila Sindikalna konferenca osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami. Že prihodnji teden bodo izpeljane še volitve za konferenco kulturnih organizacij (5. septembra) in za konferenco predšolske vzgoje (6. septembra), kasneje pa sledijo volilni zbori še preostalih treh sindikalnih konferenc.

Z volilnim zborom – prvim od skupno šestih – Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami zadnje dni avgusta v Ljubljani se torej nadaljujejo aktivnosti v luči prihajajočega 11. kongresa SVIZ, ki bo 21. in 22. novembra letos v Portorožu. Volilni zbori so namenjeni volitvam predsednikov ter članov predsedstev sindikalnih konferenc za novo štiriletno obdobje. Sindikalni zaupnice in zaupniki iz osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami so vodenje sindikalne konference zaupali dosedanji predsednici Jelki Horvat. Člani predsedstva so postali:

Simona Bergauer, Center Gustava Šiliha, Maribor
Sašo Ivetič, OŠ Ljubo Šercer, Kočevje
Branko Ribič, OŠ Glazija, Celje
Tanja Šafranko, Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja, Dornava
Marjan Štukelj, Mladinski dom Malči Belič, Ljubljana
Petra Urbančič, Center za komunikacijo, sluh in govor, Portorož

Prvi izmed šestih volilnih zborov se je sicer pričel s potrditvijo Poslovnika o delu zbora sindikalne konference (SK). Predsednica SK v iztekajočem se mandatu Jelka Horvat je predstavila poročilo o delu sindikalne konference v obdobju 2018–2022, temu je sledila predstavitev kandidatov za predsednika v novem štiriletnem mandatu in kandidatov za člane predsedstva sindikalne konference.

Za vodenje sindikalne konference sta kandidirala dosedanja predsednica konference Jelka Horvat, učiteljica v posebnem programu vzgoje in izobraževanja na CVIU Velenje, in Jaroslav Kresnik, varuh-negovalec v Tretji osnovni šoli Slovenj Gradec, medtem ko je bilo kandidatov za šestčlansko predsedstvo ravno šest. Sindikalni zaupnice in zaupniki so na volitvah večino glasov za vodenje sindikalne konference v mandatu 2022–2026 torej namenili Jelki Horvat, ki bo tako tudi članica izvršilnega odbora SVIZ v prihodnjem štiriletnem mandatu.

Jelka Horvat, predsednica Sindikalne konference osnovnih šol in zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami (2022–2026)

Tudi v novem mandatu bo predsednica sindikalne konference Jelka Horvat, profesorica defektologije, ki je v Centru za vzgojo in usposabljanje Velenje zaposlena na delovnem mestu učiteljice v posebnem programu vzgoje in izobraževanja. V svojem programu za prihodnja štiri leta je, med drugim, izpostavila prizadevanja za razrešitev stavkovnih zahtev ter v tej luči tudi za takojšen pristop k ustreznim spremembam pravilnika o normativih in standardih za izvajanje vzgojno-izobraževalnih programov za otroke s posebnimi potrebami. Rešitve zahteva tudi problematika habilitacijskih pedagogov v socialno-varstvenih zavodih, nasilja učencev nad zaposlenimi, delovnih pogojev izvajalcev DSP ter številna druga vprašanja (izvajalci DSP v vrtcih, dvig izhodiščnega plačnega razreda varuhom-negovalcem, ureditev področja delovnega časa in dodatka za drugo delo …). V temelju pa si bo dosedanja predsednica tudi v prihodnje prizadevala za ohranjanje in izboljševanje pravic delavcev, delovnih pogojev ter sočasno s tem za stroko in kakovostno izpeljan proces vzgoje in izobraževanja.

Na volilnem zboru je s povzetkom glavnih značilnosti minulega mandata ter o pričakovanem razvoju dogajanj v prihodnjih tednih in mesecih spregovoril še glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj. Izpostavil je, da je za nami pestro mandatno obdobje, močno oznamovano z epidemijo in tudi popolno blokado socialnega dialoga. Priče smo bili marginalizaciji dela zaposlenih v vzgoji in izobraževanju ter sociali in zaskrbljujočemu zaostajanju njihovih plač v primerjavi z drugimi poklici v javnem sektorju. Pred sindikatom je pomembna naloga – ustaviti in preobrniti negativni trend, neugodnim obetom navkljub, razvrednotenja dela.

Glavni tajnik je na kratko predstavil še vsebino treh pogajanj, in sicer splošnih pogajanj vseh 42 sindikatov javnega sektorja z Vlado RS o zvišanju plačnih razredov, pogajanj za sklenitev stavkovnega sporazuma v vzgoji in izobraževanju med SVIZ in ministrstvom, ki se kljub napovedi zaenkrat še niso začela, ter pogajanj v zdravstvu in sociali, napovedanimi in obljubljenimi po dvigu plačnih razredov (zgolj) nekaterim delovnim mestom novembra lani, ki so dodatno porušila medsebojna plačna razmerja tako v celotnem javnem sektorju kot v posameznih organizacijah (npr. v CUDV-jih, kjer so nastale nesprejemljive plačne razlike med zdravstvenim in pedagoškim osebjem). Pri »splošnih pogajanjih« so bila predstavljena vladna izhodišča in sindikalni protipredlog, medtem ko je ob stavkovnih zahtevah SVIZ glavni tajnik jasno izpostavil: stavka je še vedno aktivna in Glavni stavkovni odbor sindikata se lahko kadar koli odloči za ponovno izvedbo stavkovnega dne. SVIZ bo torej tudi za ceno ponovitve stavke vztrajal pri uresničitvi stavkovnih zahtev, med njimi ustreznih dvigov plač v vzgoji in izobraževanju, uvedbi četrtega strokovnega naziva, spremembi standardov in normativov ter ureditvi plač v spodnji tretjini plačne lestvice.

 

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar