Ljubljana, 24. 10. 2018

Zadnji volilni zbor v sekcijah

V okviru predvolilnih opravil pred 10. kongresom SVIZ, ki bo potekal prihodnji mesec (19. in 20. novembra v Portorožu), so se na sedežu sindikata na volilnem zboru 23. oktobra 2018 zbrale še predstavnice Sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ.

Po uvodnem pozdravu je dozdajšnja predsednica sekcije v mandatnem obdobju 2014–2018 Darinka Dekleva, sicer zaposlena kot svetovalna delavka na Osnovni šoli Antona Žnideršiča v Ilirski Bistrici in tudi predsednica tamkajšnjega območnega odbora SVIZ, nazadnje le lahko ugotovila sklepčnost zbranih, ki so nato sestanek izpeljali po predvidenem dnevnem redu. Namesto glavnega tajnika SVIZ, ki se sestanka sekcije svetovalnih delavk in delavcev ni mogel udeležiti spričo poteka pogajanj z Vlado RS, je dozdajšnje pogovore z oblastjo in druge trenutne dejavnosti SVIZ zbranim predstavil njegov pomočnik Marjan Gojkovič. Navzoče predstavnice sekcije svetovalnih delavcev so se strinjale z njegovim poudarkom, da sindikat skladno s sklepom glavnega stavkovnega odbora v nadaljevanju pogajanj z novo vlado v svojih zahtevah ne bo popustil, v poznejši razpravi pa so izpostavile številna vprašanja, povezana z novo ureditvijo delovnega časa. Ob tem so opozorile predvsem na še zmeraj različno urejenost tega področja na zavodih po Sloveniji, na problematiko normativov in težavnost napredovanja. Znova so podčrtale tudi, da se naloge svetovalnih delavk in delavcev v vrtcih in šolah v zdajšnjih družbenih razmerah nenehno spreminjajo in množijo, delo pa postaja izrazito zahtevnejše.

 

V nadaljevanju zbora je predsednica sekcije predstavila delo le-te v letih od 2014 do 2018, ko je sekcija po nekaj letih mirovanja znova zaživela. Ob tem je poudarila, da je sicer vseskozi delovala na robu sklepčnosti, a vseeno opravila pomembno delo in se obdržala. V svojem poročilu je nadalje izpostavila nalogo predsedstva sekcije, da daje pobude za spremembe in poskrbi, da se uresničijo – vse to pa, seveda, ob trdni in ustrezni podpori strokovne službe SVIZ pri delovnopravni problematiki. Sekcija svetovalnih delavk in delavcev SVIZ se je v mandatnem obdobju 2014–2018 sestajala dvakrat letno, na sejah pa so izpostavili ključna področja, ki jih želijo urediti, in opredelili ovire, ki jih morajo odpraviti. V zvezi z normativi tako pričakujejo, da se bodo pri obsegu sistemizacije delovnega mesta svetovalnega delavca kot pri administrativno-računovodskih in tehničnih delavcih upoštevali tudi oddelki podaljšanega bivanja. Na sestanku na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) konec novembra lani sta jim tedanja ministrica dr. Maja Makovec Brenčič in državna sekretarka dr. Andreja Barle Lakota zagotovili, da ministrstvo v normative ne bo posegalo na nobenem področju in da bodo poiskali druge rešitve – kakšne, takrat nista povedali. Predstavnice sekcije so na MIZŠ izpostavile tudi zahtevo po zagotavljanju supervizije na podoben način, kot je to urejeno v primeru centrov za socialno delo. Direktorica Direktorata za razvoj in kakovost izobraževanja dr. Stanka Lunder Verlič je obljubila povezovanje z Zavodom RS za šolstvo in vključitev praktikov v reševanje pobude, na volilnem zboru sekcije pa je nekaj navzočih potrdilo, da se je to zagotovilo – sicer v omejenem obsegu – že začelo izvajati tudi v praksi.

 

Kot pomembno nalogo na področju svetovalnega dela v našem vzgojno-izobraževalnem sistemu je predsednica sekcije Darinka Dekleva izpostavila tudi prevetritev in uzakonitev smernic za to področje. Temelji, na katere so postavljene veljavne smernice, so se strinjale tudi navzoče predstavnice sekcije, so dobri, a obenem ni mogoče spregledati, da so bile opredeljene pred več kot dvajsetimi leti in nikakor ne ustrezajo več obsegu ter vrsti del in nalog, ki jih ima svetovalni delavec danes. Širjenje problematike na področju svetovalnega dela terja tudi večji obseg pravice do izobraževanja zaposlenih na tem področju, kot jo imajo učitelji v skladu s kolektivno pogodbo. Prav tako je nujno urediti svetovalno storitev kot obliko dodatne strokovne pomoči, sistemizacijo delovnih mest za ure DSP in ISP, ki jih izpeljejo svetovalni delavci, ter priznanje ustreznosti svetovalnih delavcev kot pedagoškega kadra, če imajo pedagoško-andragoško izobrazbo.

 

Pred sklepnim delom volilnega zbora Sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ, v katerem so navzoče potrdile predsednico in predsedstvo sekcije za mandatno obdobje 2018–2022, je Darinka Dekleva poudarila še, da novo obdobje ne bo dovolilo, da bi sindikat in sekcija popustila na kateremkoli področju – niti v zavodih niti v nadrejenih institucijah. Povedala je, da se bodo svetovalni delavci in delavke borili za moralnost, pravičnost in zakonitost, na strokovno službo SVIZ pa naslovila pričakovanje, da jih bo pri tem še naprej spremljala, opozarjala, a jim v prizadevanjih tudi odločno pomagala. Podala je tudi pobudo za čim prejšnji sestanek sekcije z novim resornim ministrom dr. Jernejem Pikalom, da bi mu predstavili aktualno problematiko svetovalnih delavk in delavcev, zaposlenih v vrtcih in šolah. V ta namen bodo po sklepu s sestanka v sekciji opravili novo analizo stanja področja, ker se, kot omenjeno, poklic svetovalnih delavcev in njihovo delo nadvse hitro spreminjata.

Za predsednico Sekcije svetovalnih delavk in delavcev SVIZ je bila ob koncu sestanka soglasno za nov mandat potrjena Darinka Dekleva (OŠ Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica), v predsedstvu pa ji bodo pri vodenju pomagali Andreja Ninković (OŠ Cerklje ob Krki), Marinka Drofenik (OŠ Bistrica ob Sotli), Ksenija Samojlenko (OŠ Videm pri Ptuju), Judita Leskovšek (OŠ Slivnica pri Celju), Julijana Rakar (OŠ Podzemelj) in Dimitrij Banda (OŠ Naklo).