Ljubljana, 5. 10. 2017

Zahteve so povsem jasne, izražene resno in odločno

Ob letošnji priložnosti svetovnega dneva učiteljev, 5. oktobru, je SVIZ v Ljubljani pripravil razširjeno sejo svojega Glavnega odbora, množični shod izobraževalk in izobraževalcev, katerega osrednje geslo je bilo jasno vprašanje, namenjeno zlasti politikom: »Zakaj je izobraževalno delo vredno manj?« Prisotni so nosili priponke ter tudi s pomočjo zastavic in posameznih transparentov spraševali in izpostavljali, ali je morda njihovo delo manj pomembno, mogoče manj zahtevno ali pa manj odgovorno kot pri nekaterih drugih primerljivih poklicih v javnem sektorju. Poglavitni rezultat srečanja je začetek kampanje sindikata za izboljšanje plač, ki bo trajala vse dotlej, dokler se plače ne bodo dejansko izboljšale. Ob tem je glavni tajnik sindikata jasno napovedal, da je čas mirnega bivanja in bivanja v zbornicah za nekaj časa končan. Vsa ta sporočila sta slišali tudi pristojna ministrica in državna sekretarka na MIZŠ. Ob koncu so zbrani z velikim odobravanjem in ob glasnem ploskanju sprejeli sklep, s katerim so zadolžili organe sindikata, da od vlade zahtevajo takojšnje zvišanje proračunskih sredstev za izobraževanje in izboljšanje plač izobraževalcev, da bodo te primerljive z drugimi poklici z enako izobrazbo. Če vlada zahtevam ne bi prisluhnila in jih upoštevala, pa je jasen tudi naslednji korak SVIZ-a: splošna stavka v izobraževanju.

Uvodoma je zbrane nagovorila Jelka Velički, predsednica GO SVIZ, in izpostavila, da je da je za sindikat današnji dogodek – ki je potekal kot razširjena seja GO (najvišjega organa sindikata med kongresoma) – ob obeleževanju svetovnega dneva učiteljev, zelo pomemben, na kar kaže tudi velika udeležba sindikalnih zaupnic in zaupnikov ter članic in članov SVIZ. Izrekla je dobrodošlico vsem izobraževalkam in izobraževalcem, vzgojiteljicam in vzgojiteljem, pomočnicam in pomočnikom vzgojiteljic in vzgojiteljev, učiteljicam in učiteljem ter drugim strokovnim in tehničnim delavkam in delavcem v osnovnih, glasbenih, srednjih in višjih šolah, v šolah s prilagojenim programom, na univerzi, raziskovalkam in raziskovalcem, zaposlenim v kulturi …

SVIZ je dogodek pripravil, da opozori na vztrajno poslabševanje vrednotenja učiteljskega dela, kar potrjujejo tudi aktualni podatki Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). V publikaciji Pogled na izobraževanje 2017 OECD namreč izpostavlja, da v Sloveniji ostajajo plače učiteljic in učiteljev na vseh ravneh izobraževanja slabše, kot je povprečje OECD in EU22, in da so hkrati nižje kot plače primerljivo izobraženih zaposlenih v drugih poklicih. Poleg tega je naša država izpostavljena med peščico tistih, v katerih se je delež javnih sredstev za izobraževanje v času krize zmanjševal, hkrati pa Slovenija s 4,6 odstotka namenja za izobraževalne institucije manj, kot je povprečje drugih držav, upoštevanih v omenjenem zbiru podatkov. 

SVIZ je na obeleževanje svetovnega dne povabil tudi ministrico za izobraževanje, znanost in šport dr. Majo Makovec Brenčič. Ta je že v govoru večer prej na državni podelitvi nagrad najbolj zaslužnim na področju izobraževanja poudarila, da so učitelji sicer ob njihovem svetovnem dnevu v središču pozornosti, medtem pa so učitelji vsak dan. Biti učitelj pa po ministričinih besedah ni le poslanstvo, ampak tudi izjemna odgovornost. Ob tem je izpostavila, da se učitelji vsak dan srečujejo z novimi izzivi, »zato je še kako pomembno, da znamo graditi, razvijati in ustvarjati učiteljski poklic«. Pomena vloge učiteljev v družbi se država zaveda, je zatrdila in obljubila, da si bo kot ministrica prizadevala, da bo učiteljski poklic obravnavan, kot mora biti, tudi v materialnem smislu. Podobno sporočilo nosi tudi njen današnji nastop, ogledate si ga in poslušate pa ga lahko v nadaljevanju. Ministrica je povedala, da Slovenija zna in zmore, in to dokazuje tudi in predvsem na področju izobraževanja, znanosti, športa. Ponosna je na kakovost našega izobraževalnega sistema, vzgojiteljem in učiteljem pa se je zahvalila za opravljeno delo. »Učiteljski praznik bi moral biti vsak dan« je dodala ministrica. Na začetku mandata je bila soočena s težavo in vprašanjem, kako po letih zmanjševanja sredstev v resorju ta trend preobrniti. Nekateri rezultati so po besedah ministrice že vidni, tudi naprej pa se bo borila za to, da bi se položaj učiteljev in izobraževanja še naprej krepil. Zagotovila je, da se bo borila za učitelje, za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanju, za našo prihodnost. V nadaljevanju je naštela še nekaj ukrepov, ki jih šteje za uspešne, ter ponovila, da bo šla na vlado z vprašanjem plač, kjer šteje za pravilno in nujno, da se uredi status učiteljev v najširšem smislu. Svoj nagovor je zaključila z zagotovilom: »Imate moj glas, vedno!«.

Nagovor ministrice za izobraževanje, znanost in šport:

Današnji dogodek in SVIZ-ova prizadevanja so sicer podprli v številnih organizacijah, med njimi tudi v evropski krovni organizaciji učiteljskih sindikatov ETUCE, ki predstavlja 11 milijonov članic in članov v 132 učiteljskih sindikatih v 50 evropskih državah.

Osrednji del dogodka je bil nagovor glavnega tajnika SVIZ Branimirja Štruklja, ki je kritično spregovoril o razvrednotenju izobraževalnega dela v naši državi. V svojem govoru je želel pokazati in dokazati, da se pomen in vloga izobraževanja v naši državi od začetka krize zmanjšuje, da politike izobraževanje ne zanima, da ni več predmet tehtnih javnih razprav v naši državi in da se z napredujočo družbeno marginalizacijo izobraževanja na slabše spreminja tudi status učitelja in učiteljice v naši družbi.

Slovenija je pred krizo v izobraževanje vlagala večji delež bruto domačega proizvoda, kot ga vlaga danes. Dolga leta smo bili v povprečju držav OECD in občasno tudi nad njim, danes, po zadnjih podatkih OECD, pa je Slovenija zdrsnila pod povprečje držav OECD. Interna analiza vlade o stroških izobraževanja je pokazala, da je delež proračunskih sredstev skozi celotno krizno obdobje vsako leto padal. Država je vsako leto manj namenjala za izobraževanje. Seveda bi pričakovali, da so tudi sredstva za druge dejavnosti v času krize drsela podobno navzdol kot za izobraževanje, a tu se skriva neprijetno presenečenje: delež proračunskih sredstev za izobraževanje je padal bistveno hitreje kot v drugih dejavnostih. »Kot bi nekdo hotel izrabiti priložnost, ki jo je ponudila kriza, in poškodovati, poslabšati, upočasniti sistem, ki od Gabrove reforme dalje dobro deluje, povečuje kakovost in ne pozna resnejših škandalov in korupcijskih afer. Čeprav v SVIZ-u že nekaj let brezuspešno bijemo plat zvona, ko opozarjamo, kako obupno zgrešeno in nespametno je prepričanje, da je prekomerno varčevanje v izobraževanju odgovor na krizo sistema, so vse slovenske vlade, od začetka krize v letu 2008 pa do danes, uresničevale to zgrešeno politiko. Ene bolj grobo in očitno, druge bolj spretno in prikrito. A še zdaleč niso vse države ravnale na tak način. So države, tudi v naši bližine, recimo Avstrija, ki so razumele, kako pomembno za prihodnost je izobraževanje, zato so ga v času krize izvzele iz varčevalnih ukrepov.

Govor glavnega tajnika SVIZ si lahko ogledate v celoti v naslednjih dveh posnetkih:

Pred zaključkom obeleževanja učiteljskega dne so svoja stališča do položaja učiteljic in učiteljev pri nas s svojimi pogledi iz prakse, izkušnjami in konkretnimi primeri predstavili še nekateri zaposleni v vzgoji in izobraževanju.

Shod se je zaključil z glasovanjem o predlogih sklepov, katerih vsebina se je nakazovala iz dotedanjega poteka razprav, tako govora glavnega tajnika kot kasnejših intervencij članic in članov. Z dvigom rok, zastavic in glasnim odobravanjem so zbrani potrdili naslednje sklepe:


 

1. Sindikalni zaupniki in člani SVIZ - udeleženci razširjene seje GO SVIZ zahtevamo od Vlade RS, da takoj zviša proračunska sredstva za izobraževanje. Hkrati zahtevamo takojšen začetek pogajanj o zvišanju plač izobraževalcev in izobraževalk ter ponovno vzpostavitev porušenih razmerij v plačah med zaposlenimi v izobraževanju, zdravstvu in državni upravi. Zahteve za zvišanje plač v izobraževanju SVIZ posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.

2. Če Vlada RS ne bo sprejela zahtev SVIZ za zvišanje sredstev za izobraževanje in zvišanje plač izobraževalcev in izobraževalk v prihodnjih tednih, naj SVIZ z vsemi legalnimi in legitimnimi sredstvi, vključno s stavko, uveljavi naše zahteve. SVIZ s splošno stavko zahteva:

·   takojšnje zvišanje proračunskih sredstev za izobraževanje;

·  takojšnje izboljšanje plač izobraževalcev in izobraževalk od vrtcev do univerz.

3. Udeleženci razširjene seje GO SVIZ pozivamo člane in članice SVIZ in druge zaposlene v raziskovalni dejavnosti in dejavnosti kulture, da se pridružijo zahtevam za zvišanje plač in pridružijo glasovanju o splošni stavki, če Vlada RS ne bo takoj pristopila k pogajanjem za izboljšanje plač.

 

Komentarji
Inga
07.10.2017

Ali se bo kaj premaknilo tudi z napredovanji v nazive ? Kdaj se bo popravila krivica učiteljem, ki smo celo šolsko leto ustvarjali izdelek, ga predstavili na mednarodnem kongresu v Portorožu, prevedli v angleščino svoj prispevek, plačali iz svojega žepa, potem pa ostali praznih rok. Najbolj boli, da je bilo nekaterim priznana udeležba na tem simpoziju, drugim, ki smo bili tam istočasno, pa ne. Zakaj se temu ne naredi konec in dovoli napredovati učiteljem, ki so sodelovali na tem mednarodnem kongresu do leta 2016? Ministrica načeloma zelo zagovarja učitelje, pravi tudi, da imamo njen glas. Če ga res imamo, naj nam dovoli napredovati v naziv. Vsaj jaz imama že 33 let delovne dobe prav kot učiteljica, napredovati pa ne morem, ker mi prav to moje ministrstvo ne prizna tega, kar sem delala. Zame bo dan učiteljev takrat, ko bodo te krivice odpravljene.

Rok
05.10.2017

Upam, da se ne bo rodila miš!

Vaš komentar