ZaIzobraževanje

Ljubljana, 30. novembra 2017


POSEBNA OBVESTILA GO SVIZ

GLAVNI ODBOR SVIZ ZA SPLOŠNO STAVKO V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU

Izobraževalno delo od vrtcev do univerze je v Sloveniji podcenjeno in vrednoteno precej slabše kot delo enako izobraženih zaposlenih na primerljivo zahtevnih in odgovornih delovnih mestih v drugih delih javnega sektorja. Povprečna plača na delovnih mestih v izobraževanju, za katera se zahteva univerzitetna izobrazba, je za več kot 500 evrov bruto nižja od povprečne plače zaposlenih z enako izobrazbo v državni upravi. Neto plača univerzitetno izobražene učiteljice ali učitelja na začetku kariere in z opravljenim strokovnim izpitom, znaša le nekaj več kot 900 evrov ali natančno 928,65 evra! V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) ne pristajamo na razvrednotenje izobraževalnega dela, prav tako ne na zmanjševanje pomena izobraževanja. Na Vlado RS smo naslovili zahteve za izboljšanje financiranja področja in zvišanje plač zaposlenih v izobraževanju, vendar je le-ta naše zahteve po tridesetih dneh, kolikor je imela časa za to, da nam odgovori, zavrnila s pojasnilom, da se še vedno usklajuje. Ne verjamemo več, da se je vlada pripravljena z nami usesti za pogajalsko mizo in se o naših upravičenih zahtevah resno pogajati.

Triinpetdesetčlanski Glavni odbor SVIZ kot najvišji organ sindikata med kongresoma je zato na izredni seji 30. 11. 2017 sprejel odločitev o splošni stavki v vzgoji in izobraževanju. Ta odločitev o izvedbi splošne stavke bo veljavna, če bo naše članstvo stavko tudi večinsko izglasovalo. Zahtevamo zvišanje osnovnih plač učiteljev in učiteljic ter vseh drugih strokovnih delavk in delavcev od vrtcev do univerze. Zahtevamo posebno delovno mesto za razrednike, ki bo zaradi zahtevnosti nalog in odgovornosti vrednoteno dva plačna razreda višje. Zahtevamo pogajanja v okviru Kolektivne pogodbe za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS, katere podpisnik smo. Za vse zaposlene, katerih osnovna plača je nižja od minimalne – med njimi je velika večina čistilk, zaposlenih v izobraževanju –, zahtevamo  za prihodnje leto višji regres od minimalnega.

Opredeljevanje o stavki bo potekalo od 6. do 13. decembra 2017. Če vlada – ob predpostavki, da bo stavka izglasovana – na pogajanjih  našim zahtevam do 14. februarja 2018 ne bo ugodila, se bo tega dne začela splošna stavka v vzgoji in izobraževanju, ki jo bo vodil Glavni stavkovni odbor SVIZ. Stavko bomo ob koncu tega dne prekinili in jo bomo ponovno aktivirali glede na potek dogodkov na pogajanjih.

Vse članice in člane SVIZ pozivava – vabiva pa tudi nečlane –, da se glasovanja o splošni stavki udeležite in glasujete ZA stavko. SVIZ je edini sindikat v naši državi, ki dokončno odločitev o stavki prepušča vsakemu članu in članici posebej. Gre za zahtevno nalogo, saj se bo na približno 800 glasovalnih mestih ob nadzoru glasovalnih komisij opredeljevalo več kot 30.000 zaposlenih, a to zagotavlja visoko stopnjo demokratičnosti odločanja. Izkoristite pravico do glasovanja in h glasovanju povabite tiste, ki niso naši članice in člani, a se želijo o stavkovnih zahtevah izreči. Skupaj smo močni!

Tem obvestilom prilagamo tudi natančna navodila o izvedbi glasovanja o stavki in dokumente, ki jih boste v zvezi s tem potrebovali. Ob morebitnih dodatnih vprašanjih se obrnite na predsednice in predsednike območnih odborov ali nas pokličite po telefonu 01 244 09 00, spremljajte pa tudi spletno stran www.sviz.si, ki prinaša novice in pomembne informacije, povezane s stavko.

S spoštovanjem,

Jelka Velički,  Branimir Štrukelj,
predsednica GO SVIZ glavni tajnik SVIZ

                                                                                                                                                 Dokumenti:
- Stavkovne zahteve (.DOC in .PDF)
- Navodila za glasovanje o stavki (.DOC in .PDF)
- Glasovnica (.DOC in .PDF)
- Priloga 1, 2 - zapisnik o izidu glasovanja (.DOC in .PDF)
- Priloga 3 - sklep o stavki (za direktorja, ravnatelja) (.DOC in .PDF)


OBJAVE:
- Jutri se prične opredeljevanje zaposlenih o stavki v vzgoji in izobraževanju (5. december 2017)
- Opredeljevanje o stavki v teku (8. december 2017)