Ljubljana, 31. 1. 2020

Zaključna obravnava v zadevi izredne odpovedi

sporočilo za medije!
 

ZAKLJUČNA OBRAVNAVA V ZADEVI IZREDNE ODPOVEDI SINDIKALNEMU ZAUPNIKU NA SŠOM

SVIZ izpodbija očitke ravnateljice in pričakuje, da se bo izkazalo, da je bila odpoved nezakonita.


Ljubljana, 31. januarja 2020 – V ponedeljek, 3. februarja 2020, se bo ob 9.30 uri na Delovnem sodišču v Mariboru v zadevi izredne odpovedi sindikalnemu zaupniku Dejanu Paski s strani Srednje šole za oblikovanje Maribor (SŠOM) odvila zaključna obravnava, na kateri bodo zaslišane še tri priče ter nato podane zaključne besede pravdnih strank.

Po oceni Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je dosedanji potek glavne obravnave, v okviru katere sta bila zaslišana ravnateljica SŠOM Nadja Jager Popović in – po mnenju sindikata nezakonito – odpuščeni sindikalni zaupnik Dejan Paska, poleg njiju pa tudi že dvanajst prič (učiteljic in učiteljev s SŠOM), več kot jasno pokazal, da odpuščeni sindikalni zaupnik ni storil ničesar podobnega tistemu, kar se mu očita v izredni odpovedi. V njej ravnateljica kot glavni očitek navaja, da naj bi sindikalni zaupnik nagovarjal zaposlene k škodljivim dejanjem zoper vodstvo šole. SVIZ verjame, da se bo izkazalo in potrdilo, da gre za popolnoma fiktivne očitke ter da je bil Dejan Paska odstranjen iz šole le zato, ker je bil zgolj zaradi korektnega opravljanja funkcije sindikalnega zaupnika preprosto moteč za ravnateljico, ki očitno ne razume niti vloge sindikata niti pravice zaposlenih do izrekanja mnenj.

SVIZ bo tako bivšemu sindikalnemu zaupniku na SŠOM Dejanu Paski kot kolegici Cvetki Hojnik, ki je prav tako prejela (nezakonito) odpoved delovnega razmerja na omenjeni šoli, še v nadalje tesno stal ob strani in jima zagotavljal pravno ter vsakršno drugo morebiti potrebno pomoč ter se z vsemi sredstvi boril – ne le zgolj v primeru odpuščanj na Srednji šoli za oblikovanje Maribor, temveč pri vseh svojih članicah in članih – za spoštovanje pravic zaposlenih.

X X X X 

Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije