Ljubljana, 5. 12. 2018

Zakonodaja mora šolam in učiteljem omogočiti zaščititi žrtve

Sorodne objave

sporočilo za medije!
 

ZAKONODAJA MORA ŠOLAM IN UČITELJEM OMOGOČITI ZAŠČITITI ŽRTVE


V aktualnem primeru medvrstniškega nasilja znova izpostavljene pomanjkljivosti sistema in posredno tudi nemoč učiteljev.Ljubljana, 5. decembra 2018 – Začetek sojenja nekdanjemu ravnatelju Dušanu Mercu zaradi očitkov – kot je bilo v minulih dneh to predstavljeno v medijih –, da naj bi nekdanjima devetošolcema kršil ustavno pravico do izobraževanja, predstavlja za Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) zgovoren dokaz, da so predpisi v našem šolstvu in tudi širše postali neobčutljivi za povsem človeško presojo, kaj je prav in kaj narobe. Po oceni sindikata je bivši ravnatelj ravnal ustrezno in se je v danih okoliščinah odzval edino pravilno, zato SVIZ meni, da je treba obstoječe predpise, ki takšno ravnanje kaznujejo na sodišču, brez odlašanja spremeniti.

Povsem nesprejemljivo je, da se pravico do šolanja v danem primeru izpostavlja kot absolutno in se prek nje ščiti nasilneže, medtem ko žrtvam nasilja ni zagotovljena nobena takojšnja zaščita ter se kaznuje tistega, ki se je v danih okoliščinah odločil odzvati in je takoj poskrbel za zavarovanje žrtev. SVIZ se zaskrbljeno sprašuje, kaj začetek sodnega postopka proti ravnatelju sporoča slovenskemu učiteljstvu: kako naj ravnajo učiteljice in učitelji, ravnatelji in ravnateljice ter drugi zaposleni, ki bi se srečali s podobnimi nasilnimi dejanji? Naj raje pogledajo stran, ker bodo sicer končali v sodnih postopkih in se znašli pod drugimi različnimi pritiski?! Kot je zapisalo že Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, je treba ob pojavih nasilja ukrepati takoj, zato SVIZ pristojne poziva, naj se lotijo priprave sprememb zakonodaje, ki bo izobraževalkam in izobraževalcem omogočala učinkovito preprečevati medvrstniško nasilje in ustrezno (za)ščititi žrtve nasilja.


X X X X X