Ljubljana, 6. 2. 2023

Zaposleni računajo na dialog in večji posluh ministrice

Sorodne objave

V pričakovanju letošnjega kulturnega praznika sta sindikata Sviz in Glosa 6. februarja pripravila skupno novinarsko konferenco. Na njej so glavni tajnik Sviz Branimir Štrukelj, predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij Sviz Irena Porekar Kacafura, predsednik sindikata Glosa Mitja Šuštar ter Miha Blažič N'Toko (splošni koordinator Sindikata za ustvarjalnost in kulturo Zasuk), Ksenija Trs (knjižničarka na bibliobusu) in Boris Mihalj (gledališki in filmski igralec, akademski kipar in slikar ter umetnostni zgodovinar) spregovorili o aktualnih ter obetajočih se izzivih, težavah, pričakovanjih in zahtevah zaposlenih v kulturi oziroma kulturnega sektorja kot celote.

Kultura je najpomembnejši temelj obstoja vsakega naroda in države ter nezamenljivi del kakovosti naših življenj. Nanjo se kljub temu večinoma pozablja, ob vsakokratnem obeleževanju slovenskega kulturnega praznika pa se oblastniki radi pokažejo v soju žarometov in se v všečnih govorih, s hvalo in obljubami dobrikajo kulturno-umetniški krajini. Videti je, da se bo enaka zgodba ponovila tudi letos.

Neurejena kulturna politika, neustrezno vrednotenje dela zaposlenih ter nepotrebni kadrovski posegi močno prispevajo k nezavidljivemu stanju v kulturi. Zaradi slabih delovnih pogojev so že dolgo ogroženi spomeniškovarstvena služba, mnoga gledališča, prenekateri arhiv, muzej in knjižnica – številne bi bilo treba zapreti, saj so po vseh varnostnih standardih povsem neprimerni in življenjsko nevarni tako za tam zaposlene kot za uporabnike oziroma obiskovalce. Sviz in Glosa že leta opozarjata na problematiko ter nasprotujeta zmanjševanju števila delavk in delavcev v kulturi in vse večji prekarizaciji zaposlitev, ki se zdaj kažeta v resni kadrovski podhranjenosti zavodov in izčrpanosti tam zaposlenih.

Hkrati se trenutno nahajamo v pomembnem prelomnem obdobju, ko bodo sprejete ključne odločitve glede uvrstitve plač zaposlenih v javnem sektorju. Javni sektor je neposredno pred začetkom pogajanj o oblikovanju novega plačnega sistema in novega zakona o sistemu plač v javnem sektorju. V luči zapisanega bo treba poskrbeti za ustrezno razvrstitev in vrednotenje delovnih mest v kulturi. Obenem pa zaposleni oziroma sindikata kot predstavnika le-teh s strani Ministrstva za kulturo ne prejemata odzivov na pobude niti na predloge sprememb, ki jih pripravljata.

Zaradi aktualnega dogajanja sta se torej Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) ter Sindikat kulture in narave Slovenije – Glosa odločila, da problematiko kulturnega sektorja skupaj predstavita tudi širši javnosti ter v luči prihajajočega praznika opozorita na pomen kulture in nujnost ustreznega ukrepanja. Opozorili smo na spornosti, ki razjedajo kulturni sektor. Zaposleni in samozaposleni v kulturi verjamejo, da jih bodo končno le slišali tudi tisti, ki odločajo o njihovih plačah, pogojih dela in jim krojijo službeni vsakdan.

Uvodoma je predsednik sindikata Glosa Mitja Šuštar povzel, da si trije sindikati skupaj prizadevajo za več in boljše, za učinkovito delo, za ureditev problematike kadrov in plač v kulturi ter položaja samozaposlenih.

 


Predsednica Sindikalne konference kulturnih organizacij Sviz Irena Porekar Kacafura je prav tako izpostavila kadrovsko podhranjenost zavodov v kulturi, visoko povprečnost starost zaposlenih, zahtevne psihofizične obremenitve, umanjkanje standardov in normativov ter številne druge težave.

 


Problematiko samozaposlenih, nevzdržne razmere, v katerih delajo zunanji izvajalci, ter neurejeno področja (ne)plačevanja s strani (večinoma) javnih zavodov je opisal Miha Blažič N'Toko, splošni koordinator pred nekaj meseci ustanovljenega Sindikata za ustvarjalnost in kulturo Zasuk.

 


V nadaljevanju novinarske konference je zelo specifičen položaj knjižničarjev na bibliobusih orisala ena od 36 potujočih knjižničarjev Ksenija Trs. Spregovorila je o zahtevnih delovnih pogojih in obremenitvah ter dejstvu, da ti zaposleni vseeno niso upravičeni do dodatkov, denimo terenskega dodatka ali dodatka za težje pogoje dela.

 


Boris Mihalj, vsestranski kulturni ustvarjalec, je bil kritičen do Ministrstva za kulturo, ki ga je pozval k večji aktivnosti in odzivnosti.
Tudi glavni tajnik Sviza Branimir Štrukelj je z obžalovanjem ocenil, da ne kultura ne izobraževanje ali znanost v naši družbi nimajo vloge in teže, kot bi si jo zaslužili.

 


Novinarska konferenca pred letošnjim slovenskim kulturnim praznikom se je zaključila z vprašanji novinarjev, med drugimi o pričakovanjih zaposlenih v kulturi do pristojnega ministrstva, glede plačnih in drugih zahtev in tem, kako reševati nakopičene težave sektorja.

 

Želimo vam lep Prešernov dan!

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar