Zavodi s področja kulture, včlanjeni v Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

ARHIVI

Pokrajinski arhiv Maribor, Sabina Lešnik
Zgodovinski arhiv Ljubljana - enota (Mestni arhiv) Ljubljana, Matjaž Šparovec
Zgodovinski arhiv Celje, mag. Hedvika Zdovc


MUZEJI

Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Neli Grafenauer
Gorenjski muzej Kranj, ddr. Damir Globočnik
Goriški muzej Kromberk - Nova Gorica, Boris Slokar
Gornjesavski muzej Jesenice, Silvester Mirtič
Muzeji in galerije mesta Ljubljana, Janez Polajnar
Muzej narodne osvoboditve Maribor, Simona Tripkovič
Muzej novejše zgodovine Slovenije Ljubljana, Anđa Teodorović
Muzej Velenje, Simon Špital
Narodni muzej Slovenije, Tomaž Lauko
Notranjski muzej Postojna, Tatjana Jurca
Pokrajinski muzej Celje, Vera Zorko
Pokrajinski muzej Maribor, Irena Porekar Kacafura
Posavski muzej Brežice, Oži Lorber
Prirodoslovni muzej Slovenije
Slovenska kinoteka, Darko Štrukelj
Slovenski etnografski muzej, Miha Špiček
Tehniški muzej Slovenije - enota Bistra, Drago Štimec


GALERIJE

Mednarodni grafični likovni center Ljubljana, mag. Breda Škrjanec
Moderna galerija Ljubljana, Katja Kranjc
Narodna galerija, mag. Mojca Jenko


ZAVODI ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Zavod za varstvo kulturne dediščine - Celje, Božena Hostnik
Zavod za varstvo kulturne dediščine - Kranj, dr. Renata Pamić
Zavod za varstvo kulturne dediščine - Ljubljana, Marija Režek Kambič
Zavod za varstvo kulturne dediščine - Maribor, Suzana Vešligaj 
Zavod za varstvo kulturne dediščine - Nova Gorica
Zavod za varstvo kulturne dediščine - Novo mesto, Martin Pungerčar
Zavod za varstvo kulturne dediščine - Piran, Mateja Makovec
ZVKDS - Ljubljana 
ZVKDS - Restavratorski center, Mojca Čermelj Dolničar
ZVKDS - Center za preventivno arheologijo, Maja Lavrič


KNJIŽNICE

Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika, Ravne na Koroškem, Simon Rožič
Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Željka Nardin Milovanovič
Knjižnica Velenje, Mirela Kruško
Mestna knjižnica Kranj, Lucija Podbrežnik
Osrednja knjižnica Mozirje, Roman Mežnar
Splošna knjižnica Ljutomer
 


UMETNIŠKE USTANOVE

Mestno gledališče ljubljansko, Lotos Vincenc Šparovec
SNG Drama Ljubljana, Maja Sever
SNG Drama Maribor, Renato Svenšek
SNG Nova Gorica, Peter Harl
SNG Opera in balet Ljubljana, Gašper Gradišek
Slovenska filharmonija - slovenski komorni zbor Ljubljana, Boris Vremšak
Slovenska filharmonija - orkester Ljubljana, Marina Kopše


OSTALO

Društvo Slovenska matica
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Ljubljana, Nina Meško
Festival Velenje, Silvija Bašnec