Ljubljana, 18. 8. 2023

Zbiralna akcija v teku

V luči nedavne vodne ujme smo na Svizu takoj pričeli z zbiranjem sredstev za pomoč prizadetim v poplavah. Na posebni račun (št. SI56 0222 2025 7396 053, sklic (00) 6262, namen »Solidarni s kolegicami in kolegi«, odprt pri NLB d. d.) že prihajajo sredstva, ki bodo namenjena za naše članice in člane ali zavode s področja delovanja Sviza, ki jih je v začetku tega meseca prizadela naravna katastrofa.

V torek, 22. avgusta, se bo predčasno sestal izvršilni odbor sindikata. Ker obstoječi Pravilnik o solidarnostnih in finančnih pomočeh za izredne razmere, s katerimi se tokrat soočamo po poplavah, ni najprimernejši oziroma najbolj ustrezen, je strokovna služba sindikata za tovrstne izjemne okoliščine oziroma v tokratnem primeru pripravila osnutek posebnega pravilnika, ki bo veljal le za potrebe razdeljevanja pomoči ob tokratni naravni nesreči. Izvršilni odbor Sviza bo v luči aktualne naravne nesreče in potrebe po ustrezni organizaciji zbiralne akcije ter kasnejši razdelitvi sredstev na torkovi seji dokončno oblikoval in potrdil predlog omenjenega posebnega pravilnika, le-tega pa mora nato formalno in skladno s Statutom potrditi še glavni odbor kot najvišji organ odločanja sindikata. Člani glavnega odbora bodo novi pravilnik potrjevali na dopisni seji prihodnji teden.

IO SVIZ bo na torkovi seji odločal tudi o višini sredstev, ki jih bo sindikat iz lastnih sredstev prispeval v solidarnostni sklad.

Komentarji
Trenutno ni komentarjev!
Vaš komentar