Ljubljana, 8. 7. 2022

Združeni za kakovostno javno izobraževanje

Prve dni letošnjega julija je v mestu Liege na vzhodu Belgije potekala vseevropska posebna konferenca Evropskega sindikalnega odbora za izobraževanje (European Trade Union Committee for Education, ETUCE) z nosilno temo Prizadevanja ter aktivnosti sindikatov za kakovostno javno izobraževanje, za koristi učencev in za izboljšanje položaja vzgojiteljev in učiteljev ter vsega izobraževalnega osebja. Pred konferenco je bilo organizirano tudi srečanje sindikatov iz Srednje in Vzhodne Evrope (CEENet), na katerem je glavni tajnik SVIZ Branimir Štrukelj zbranim predstavil naše izkušnje s socialnim dialogom, zlasti v času epidemije, ki je sovpadal z nastopom nove vlade. Ta je zmanjševanje pomena sindikatov z omejevanjem socialnega dialoga nekaj časa skrivala za nujnostjo urgentnih ukrepov, a je kmalu postalo jasno, da ne gre za slučaj, temveč načrtno ravnanje. V nadaljevanju so predstavniki sindikatov iz regije razpravljali o sindikalnih strategijah v pogajalskih procesih in položaju vzgoje in izobraževanja v času aktualnih kriz (zdravstvene, ekonomske in begunske).

Posebna konferenca ETUCE, tokrat izpeljana 5. in 6. julija, je sicer sklicana na dve leti, po vsaki redni (volilni) konferenci, na njej pa zbrani obravnavajo aktualne teme in odločajo o zadevah, povezanih s politikami ETUCE na področju izobraževanja in zaposlovanja. Posebna konferenca je pristojna za sprejemanje politik in resolucij ter priložnost, da se predstavniki vseh članic ETUCE srečajo in okrepijo solidarnostne vezi med učitelji in drugimi zaposlenimi v izobraževanju. Tema tokratne posebne konference je bila sindikalno udejstvovanje in dejavnost v Evropi: mobilizacija za kakovostno javno izobraževanje v korist učencev ter izboljšanje položaja učiteljev in vseh zaposlenih v izobraževanju. Med obravnavanimi vsebinami izpostavljamo privlačnost učiteljskega poklica, vprašanje digitalizacije v izobraževanju, sprejem posebne mirovne resolucije ob vojni v Ukrajini ter obravnavo problematike okoljske trajnosti.

 

Sindikati v izobraževanju lahko igrajo – in morajo igrati – ključno vlogo pri povečanju privlačnosti in statusa učiteljskega poklica. Tokrat so delegati na konferenci v Liege-u razpravljali o učinkovitih strategijah za mobilizacijo za javno financirano kakovostno in vključujoče izobraževanje, ki je temeljnega pomena za družbeno in gospodarsko okrevanje, izboljšanje dobrega počutja otrok in mladih v izobraževalnem procesu, za krepitev solidarnosti in empatije ter zagotavljanje boljše prihodnosti za Evropo. Obenem so zbrani na dogodku pregledali doslej dosežene mejnike in se usmerili v nadaljnji razvoj strategij, določenih na konferenci decembra 2020, katerih cilj je nadaljnja krepitev socialnega dialoga v izobraževalnem sektorju in izboljšanje izobraževalnih sistemov v celotni evropski regiji.

Skoraj 300 delegatk in delegatov na konferenci je prisluhnilo številnim cenjenim govorcem, razpravljalo ter potrjevalo pa tudi tri glavne dokumente:

- Resolucijo o temi konference: "Dejavnost in sodelovanje sindikatov v Evropi: Mobilizacija za kakovostno javno izobraževanje v korist učencev ter izboljšanje statusa učiteljev in vsega izobraževalnega osebja",

-  Resolucijo o miru v Ukrajini,

- Programski dokument "Dvig statusa in izboljšanje privlačnosti učiteljskega poklica".

Slednji vsebuje spisek desetih ključnih ukrepov za izboljšanje statusa in privlačnosti poklica, med katerimi so tudi zahteve za zagotavljanje poklicne avtonomije in akademske svobode, zaveza za sodelovalno in kolegialno vodenje v izobraževalnih ustanovah in sistemih, zahteva po dostojnih plačah (vključno z odpravljanjem morebitnih plačnih neenakosti), spodbujanje dobrega počutja učiteljev in zagotavljanje trajnostnih delovnih pogojev, nadzorovanje delovnih obremenitev in delovnega časa, vprašanje ustreznih kariernih poti učiteljev in pravice do kakovostnega in vključujočega začetnega izobraževanja ter stalnega strokovnega spopolnjevanja, vse pa naj temelji na ustreznem socialnem dialogu ter ob stremenju k opolnomočenju izobraževalcev.

 

Vse na tokratni posebni konferenci ETUCE v Liege-u sprejete dokumente zainteresirani najdete na tej spletni strani.