Ljubljana, 5. 6. 2020

Že več kot 15.000 podpisov pod zahtevo za podpis dogovora

sporočilo za medije!


ŽE VEČ KOT 15.000 PODPISOV POD ZAHTEVO ZA PODPIS DOGOVORA

SVIZ je že tretjič v kratkem času ministrico za izobraževanje pozval k srečanju in obnovitvi socialnega partnerstva.Ljubljana, 5. junija 2020 – Skladno s sklepom z majske seje Izvršilnega odbora Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) je bila 4. junija izpeljana izredna seja Glavnega odbora SVIZ (GO SVIZ), najvišjega organa sindikata med dvema kongresoma. Članice in člani le-tega so opredeljevali nadaljnje korake, kako bodo zaposleni v vzgoji in izobraževanju uveljavili svojo pravico, da se dogovorijo o ustreznem ovrednotenju povečanega obsega dela oziroma nadurnega dela, ki ga v zdajšnjih posebnih okoliščinah opravljajo v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

V razpravi šolskih ministrov in predstavnikov učiteljskih sindikatov iz več kot 20 tistih držav z vsega sveta (tudi iz Slovenije), ki imajo visokokakovostne in razvite šolske sisteme ter v mednarodni raziskavi znanja PISA dosegajo najboljše rezultate in so se prek videopovezave prek nekaj dnevi sešli na desetem Mednarodnem vrhu o učiteljskem poklicu (ISTP), je bilo okrepljeno sodelovanje med šolskimi oblastmi in sindikati izpostavljeno kot ključno za uspešno izvajanje izobraževanja na daljavo, za obnovitev delovanja šol in urejanje pogojev dela zaposlenih v posebnih razmerah epidemije. Razlika s Slovenijo ne bi mogla biti bolj očitna in zaskrbljujoča, saj se socialni dialog v aktualnih kriznih časih pri nas ni okrepil, temveč smo bili priča celo očitnemu zdrsu. Zavračanje dialoga s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) o pogojih dela v vzgoji in izobraževanju in vrednotenju le-tega so članice in člani GO SVIZ na seji soglasno ostro obsodili ter opozorili, da ministrstvo s tem krši tudi konvencije Mednarodne organizacije dela in Unescova priporočila vladam o statusu učiteljev, v katerih je izpostavljena nujnost dialoga med šolskimi oblastmi in učiteljskimi združenji. Še zlasti je nujno poudariti, da morajo biti vprašanja plač in delovnih razmer rezultat dogovorov med sindikati in šolskimi oblastmi, kadar pa do dogovora ne pride, imajo učiteljske organizacije pravico do nadaljnjih korakov.

SVIZ je na predlog, ki ga je prvotno izrazilo resorno ministrstvo, pripravil izhodišče dogovora o vrednotenju dela v posebnih okoliščinah za vse zaposlene v vzgoji in izobraževanje, tj. tako za strokovne delavke in delavce kot za zaposlene v skupini »J«. Številni od njih so bili v zadnjih tednih primorani opravljati dvojno delo. Obenem je tudi Nacionalni inštitut za javno zdravje v priporočilih pred obnovitvijo delovanja vrtcev in šol ugotavljal, da se s tem povečuje tudi tveganje prenosa okužbe za zaposlene, a MIZŠ še zdaj kategorično zavrača vsakršne pogovore o tem. SVIZ se je tako nedavno odločil, da bo v podporo zahtevi po sklenitvi ustreznega dogovora pozval članstvo, da zahtevo aktivno podpre s svojimi podpisi, in je do zdaj – kljub oteženi dostopnosti do pomembnega dela članstva, ki je v osnovnih in srednjih šolah izobraževanje v minulih dveh tednih še izvajalo na daljavo – zbral že več kot 15.000 podpisov.

GO SVIZ je po včerajšnji izredni seji na ministrico za izobraževanje dr. Simono Kustec naslovil poziv – že tretji v kratkem času –, naj se sestane s predstavniki sindikata, vzpostavi nujno potreben dialog in medsebojno zaupanje ter se opredeli do predloga dogovora. Ob priložnosti srečanja namerava SVIZ ministrico seznaniti tudi s končnim številom podpisom zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, ki pričakujejo podpis dogovora med SVIZ-om in MIZŠ.

Članice in člani GO SVIZ so na seji hkrati ugotovili tudi, da tudi Dogovor o izvrševanju V. točke stavkovnega sporazuma, ki se nanaša na prenovo kariernega razvoja strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja in je bil podpisan v začetku letošnjega januarja, še ni uresničen. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive, ki mora začeti veljati 1. septembra letos, namreč še vedno ni ustrezno spremenjen in sprejet, kar med zaposlenimi dodatno poglablja nezadovoljstvo nad ravnanjem šolskega ministrstva in pristojne ministrice.


X X X X X


Sandi Modrijan,
tiskovni predstavnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije

Komentarji
Carmy
08.06.2020

Se strinjam s komentarjem gospe Požarnik ... Očitno pisanje pisem pri novi ministrici ne zaleže, zato je skrajni čas, da se preide k dejanjem. Čimprej.

Alenka Požarnik
06.06.2020

Če bo ministrica še naprej ignorirala sodelovanje, bomo pa morali s stavkovnimi zahtevami vplivati nanjo in zahtevati tudi njen odstop!!

Vaš komentar